Dr. sc. Alena Ćatović

Dr. Alena Ćatović vanredna je profesorica na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu na kom je zaposlena od 2000. godine. Od 2012/13 akademske godine angažirana je kao gostujuća profesorica na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1997. godine na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a postdiplomski studij iz turske književnosti završila je 2002. godine na Univerzitetu Bilkent u Ankari. Doktorsku disertaciju odbranila je 2009. godine na Univerzitetu u Sarajevu te iste godine izabrana u zvanje docenta. Godine 2013. izabrana je u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Turska književnost.

Osnovno područje njenog zanimanja jeste turska književnost, kako klasična tako i savremena. Autorica je preko trideset članaka, radova, prijevoda i prikaza, koautorica udžbenika za turski jezik Vrijeme je za turski (FonoYayınları, İstanbul, 2011.), kao i antologije savremene turske književnosti İstanbul Türküsü (Antologija sodobne turške književnosti, Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 2011.), te autorica mografija Hasan Zijaija Mostarac- Divan (Dobra knjiga, Sarajevo, 2010.) i Orijentalno-islamska književna tradicija u stvaralaštvu Hasana Zijaije Mostarca (Filozofski fakultet, Sarajevo, 2013). Prevela je knjigu Orhana Pamuka Čudne misli u mojoj glavi.  Također, učestvovala je i organizirala više međunarodnih simpozija.


Od akademske 2015/2016. godine angažirana je u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.