Dr. sc. Barbara Kerovec

Barbara Kerovec (Zagreb, 1977) diplomirala je 2001. francuski jezik i književnost i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala 2007/2008 kao stipendistica Vlade Republike Turske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na osmomjesečnom studijskom boravku na Sveučilištu Boğaziçi u Istanbulu.


Doktorirala je 2012. godine s radom pod nazivom Kognitivnolingvistička analiza prostornih odnosa u turskom i hrvatskom jeziku. Sudjeluje u nastavi savremenoga turskog jezika na preddiplomskom i diplomskom studiju turkologije. Znanstveni interesi: usporedba i kontrastiranje hrvatskoga i turskoga jezika, suodnos semantike i gramatike, polisemija, kognitivna lingvistika.


Od akademske 2016/2017. godine angažirana je u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.