Dr. sc. Mirjana Marinković

Mirjana Marinković (1965) je vanredni profesor  turskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predaje Tursku književnost, Istoriju Osmanskog carstva, Kulturnu istoriju Turaka, Uvod u osmanski turski jezik. Magistrirala je Nacionalnu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1996, a doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Bavi se istorijom Osmanskog carstva, istorijom srpskog naroda pod turskom vlašću, kulturnom istorijom Turaka, klasičnom i savremenom turskom književnošću. Objavila je pet monografija – Šta je pisao knjaz Miloš turskom caru i vezirima, 1996, Turska kancelarija kneza Miloša Obrenovića (1815-1839), 1999, Pregled tursko-srpskih književnih veza 1965-2000, 2008, Turci sa strane knezu Milošu, 2009, Stara turska književnost, 2012. Angažovana je na projektu Evropa i Srbi (1804-1918): podsticaji i iskušenja evropske Moderne (Ev. Br. 177031) koji se realizuje u Istorijskom institute SANU u Beogradu.

Autorka je oko osamdeset naučnih i stručnih radova objavljenih u vodećim nacionalnim i međunarodnim časopisima i tematskim zbornicima i više knjiga prevoda sa turskog jezika.