Dr. sc. Marta Andrić

Marta Andrić (Strizivojna, 1977) je 2002. diplomirala povijest, etnologiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 01. 09. 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2004. godine sudjeluje u nastavi savremenoga turskog jezika, a od 2011. godine i osmanskog jezika.


2011. odbranila je doktorski rad pod naslovom „Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera”. Dva puta je dobila osmomjesečnu istraživačku stipendiju Vlade Republike Turske i hrvatskog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za usavršavanje turskog jezika u Turskoj. Bavi se književnim prevođenjem.


Od akademske 2016/2017. godine angažirana je u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.