Studijski program koji se izvodi na odsjeku za Pedagogiju-Psihologiju priprema Vas zaizuzetno humano zanimanje pedagoga- psihologa kao ključnog organizatora odgojno-obrazovnog procesa, koordinatora rada svih aktera u predškolskoj ustanovi ili školi (nastavnika, učenika, roditelja), ustanovama za obrazovanje odraslih, savjetodavca i pomagača u pružanju psihološke pomoći na svim nivoima obrazovanja, dječijim domovima i zavodima, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama (u službama za mentalno zdravlje) i nevladinim organizacijama, ali ujedno vas priprema i za nastavničko zanimanje (profesora psihologije i pedagogije), sa osposobljenjem za izvođenje nastave u srednjem i poslove saradnika u visokom obrazovanju.

Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Pedagogija-Psihologija izvodi se kao četverogodišnji studiji nosi 240 ECTS.

Diploma i zvanje

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno – akademsko zvanje bachelora pedagogije-psihologije.

Kompetencije koje se stiču diplomom

Nakon studija, bachelori pedagogije-psihologije bit će osposobljeni za obavljanje složenih poslova u oblasti odgoja i obrazovanja (predškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, institucijama za obrazovanje odraslih, pedagoškim zavodima, centrima za odgoj i obrazovanje djece i mladih ), socijalne i zdravstvene zaštite; sudjelovanja u naučnim i stručnim istraživanjima koja imaju za cilj rješavanje praktičnih problema iz područja odgoja i obrazovanja, te područja mentalnog zdravlja, kreiranja i realizacije aktivnosti koje se baziraju na principima cjeloživotnog učenja; sudjelovanja u radu organizacija koje imaju za cilj pomoć i podršku ranjivim grupama (npr. osobe sa posebnim potrebama, razvojnim poteškoćama, problemima mentalnog zdravlja, adolescenti sa teškoćama u ponašanju, starije osobe sa poteškoćama vezanim uz starost), uz kreiranje konkretnih aktivnosti.

Potencijalna zanimanja

Tako široko stečene kompetencije tokom studija, bachelorima pedagogije – psihologije omogućuju zaposlenje u različitim oblastima društvenog djelov anja; svim nivoima odgojno – obrazovnog sistema (predškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, institucijama za obrazovanje odraslih, specijalnim obrazovnim ustanovama, pedagoškim zavodima, centrima za odgoj i obrazovanje djece i mladih), dječijim domovima, uslužbama socijalne i zdravstvene zaštite, sudstvu, medijima. Nakon završetka I ciklusa studija, studenti se mogu zaposliti i na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stepena, kao i u domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim institucijama.

Gdje sada rade naši nekadašnji studenti?

Osobe koje su završile studij pedagogije - psihologije danas rade u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, centrima za odgoj i obrazovanje djece i mladih, dječijim domovima, institucijama za obrazovanje odraslih, pedagoškim zavodima, na fakultetima, u službama socijalne i zdravstvene zaštite, nevladinim organizacijama, kazneno popravnim zavodima, centrima za liječenje od ovisnosti, ...

Nastavni program, predmeti i osoblje

Ukoliko želite saznati detaljne informacije o studijskog programu predležemo Vam da posjetite sekciju Odsjeka Pedagogije – Psihologije za nastavni plan i program, predmete kao i naše osoblje.

Dodatna pitanja

Ako imate neka dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila voditeljodsjeka.pedpsih@gmail.com, kontaktirati nas putem telefonskog broja 035 – 300 – 514, ili posjetiti na adresi Tihomila Markovića 1. Bit će na m zadovoljstvo da Vas upoznamo i pomognemo Vam.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas