Dr. sc. Sabina Bakšić

Dr. Sabina Bakšić vanredna je profesorica na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem je zaposlena od 1996. godine. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je na Odsjeku za filozofiju i sociologiju 1990. godine, a na Odsjeku za orijentalnu filologiju 1995. godine. Magistarski rad odbranila je 2001. godine, a doktorsku disertaciju 2008. godine. Osnovno područje njenog znanstvenog zanimanja jeste savremeni turski jezik, odnosno pragmatika turskog jezika. Autorica je preko trideset članaka, prijevoda i prikaza. Koautorica je udžbenika Vrijeme je za turski i autorica knjige Strategije učtivosti u turskom jeziku. Prevela je knjige Marija Levija Gdje ste bili kad se spuštao mrak, Ece Temelkuran Žene koje huču u čvorove i Orhana Pamuka Čudne misli u mojoj glavi. Učestvovala je i organizirala više međunarodnih simpozija. Bila je gost-predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od akademske 2015/2016. godine angažirana je u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.