OBAVIJEST│Datum: 7/2/19│Autor: admin

Seminar za nastavnike njemačkog jezika

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 16.02.2019. godine bit će održan seminar s ciljem stručnog usavršavanja za nastavnike njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Seminar organizuje Odsjek za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli, u saradnji sa Goethe institutom u Bosni i Hercegovini, te Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Nastavnici će na seminaru koji nosi naziv Lernfortschritte evaluieren imati priliku da se upoznaju sa jednom od najaktualnijih metodičkih tema koja se odnosi na evaluiranje uspjeha učenika i njihovog napretka u samom procesu učenja.

Seminar sa popratnim radionicama za nastavnike osnovnih škola je planiran u terminu od 9:00 do 12:15 dok je termin za nastavnike srednjih škola planiran u periodu između 14:00 i 17:15.

Pored toga nastavnici koji su uposleni u osnovnim školama imat će priliku da u terminu od 12:25 do 13:25 poslušaju predavanje pod nazivom Kommunikation im Unterricht (komunikacija u nastavi).