OBAVIJEST│Datum: 4/4/19│Autor: admin

Posjeta Institutu za lingvistiku i jezičnu tehnologiju Univerziteta na Malti

 

Dr.sc. Alma Jahić Jašić, vanredna profesorica na Odsjeku za engleski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli boravila je od 10. do 16. marta na Malti. Tokom svoje studijske posjete Institutu za lingvistiku i jezičnu tehnologiju Univerziteta na Malti, blisko je sarađivala s dr.sc. Natalie Schembri, koordinatoricom programa za akademski engleski jezik (Academic English Programme). Profesorice Schembri i Jahić Jašić trenutno sarađuju na izradi zajedničkog naučno-istraživačkog rada na temu višejezičnosti, a kako je Malta višejezična zemlja u kojoj se engleski i malteški, kao službeni jezici, takmiče za dominaciju, posjeta je poslužila kao poticaj za dublje razumijevanje istraživanog fenomena. Pored toga, cilj posjete bio je i upoznavanje sa organizacijom te nastavnim planovima i programima kolegija za akademsko pisanje (na sva tri ciklusa studija) kao i sa istraživanjima na temu akademskog pisanja koja se sprovode na Institutu za lingvistiku i jezične tehnologije Univerziteta na Malti. Posjeta je bila veoma produktivna a realizirana je u okviru međunarodnog naučno-istraživačkog projekta COST IS1401 Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing European Literacy Network (Jačanje evropskih sposobnosti putem uspostavljanja evropske mreže pismenosti).