OBAVIJEST│Datum: 2/7/18│Autor: Odsjek za historiju

Organizovana debata na temu "Historiografija o ženskom pitanju u Bosni i Hercegovini"

U okviru Ljetnjeg Univerziteta, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u četvrtak, 28. juna 2018. godine organizovao debatu na temu: "Historiografija o ženskom pitanju u Bosni i Hercegovini".

Uvodno izlaganje je održao prof. dr. Adnan Jahić, koji je autor nedavno objavljene knjige "Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908-1950)".

Nakon uvodnog izlaganja profesora Jahića, učešće u radu debate uzeli su: prof. dr. Sead Selimović,dr. sc. Mersiha Imamović, prof. dr. Izet Šabotić,  prof. dr. Bego Omerčević, prof. dr. Senaid Hadžić, mr.sc. Omer Zulić, mr. Semir Hadžimusić, Damir Bošnjaković, prof, Selma Isić, prof. i mr. Jasmin Jajčević. 

Rad debate su podržali Društvo historičara Tuzlanskog kantona, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, uz aktivno učešće studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Zaključci iznijeti na kraju debate išli su ka tome da se u narednom periodu više govori o ovom pitanju, kako u nastavi u školama i na fakultetima, tako i kroz organizaciju okruglog stola ili naučne konferencija o ovom itekako važnom i zanimljivom pitanju. Jedan od zaključaka je da je potrebno u budućnosti pokloniti više pažnje ovom pitanju.