OBAVIJEST│Datum: 15/10/18│Autor: admin

Na Filozofskom fakultetu održan seminar za nastavnike njemačkog jezika


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je u subotu,13.10.2018. godine u saradnji sa Goethe institutom u Bosni i Hercegovini te Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona održan seminar sa ciljem stručnog usavršavanja nastavnika njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama. Na seminaru pod nazivom Förderung von Lernerautonomie nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa jednom od najaktualnijih metodičkih tema koja se odnosi na jačanje autonomije u samom procesu učenja. Seminar sa popratnim radionicama za nastavnike osnovnih škola održan je u terminu od 9:00 do 12:30 dok je termin za nastavnike srednjih škola održan u periodu između 14:00 i 17:30.