OBAVIJEST│Datum: 19/11/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Emine Berbić Kolar

O procesu zaštite mjesnih govora kao nematerijalnoga kulturnog dobra Republike Hrvatske


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "O procesu zaštite mjesnih govora kao nematerijalnoga kulturnog dobra Republike Hrvatske", koje će održati dr. sc. Emina Berbić Kolar u srijedu, 21. novembra 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

2018. godina je proglašena godinom europske kulturne baštine. Predavanje će govoriti o procesu zaštićivanja pojedinih ugroženih mjesnih govora u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska ima listu zaštićenih kulturnih dobara nematerijalne kulturne baštine. U nematerijalnu baštinu ubrajaju se i jezik, dijalekti, govori, toponimika te usmena književnost svih vrsta. Filolozima, a posebno dijalektolozima od velikoga je značaja zaštititi arhaične mjesne govore kojima prijeti izumiranje. U Republici Hrvatskoj od 2002. godine djeluje Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu koje djeluje u suradnji s UNESCOM. Do sada je zaštićeno 160 nematerijalnih kulturnih dobara, od toga 19 govora u užem i širem smislu. U Slavoniji i Baranji zaštićena su dva govora: sičanski i staroperkovački govor. Zaštita mjesnih govora podrazumijeva i obveze koje se preuzimaju trenutkom imenovanja zaštićenoga dobra te se u tome smislu tim govorima pristupa s posebnom pažnjom i ciljem očuvanja kroz izradu rječnika, gramatike, popularizacijom u Republici Hrvatskoj, ali i izvan nje, organiziranjem radionica za sve skupine ljudi, od djece u dječjim vrtićima, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata, prosvjetnih djelatnika, građanstva.
 
Dr. sc. Emina Berbić Kolar je vanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.