Aktuelno

Srijeda na Filozofskom fakultetu: predavanje profesorica Mirele Berbić-Imširović i Mevlide Đuvić o književnom djelu Branka Ćopića

Najava predavanja: Ćopić, mi i naše nostalgije

Obavijest: pristupno predavanje dr. sc. Edne Klimentić

Srijeda na Filozofskom fakultetu: predavanje profesorice Selme Veseljević Jerković o popularnosti distopijske književnosti za mlade

Najava predavanja: (Ne)očekivana popularnost distopijske književnosti za mlade

Humanitarna akcija za djecu iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja

In memoriam: Lejla Emšija (1997-2018)

Profesor Hrvoje Stančić održao predavanje o postupcima očuvanja digitalne građe

Srijeda na Filozofskom fakultetu: predavanje profesorice Anise Avdagić o Hasaniginici kao priči o običajnom i osobnom nasilju nad ženama

Radionica kreativnog pisanja sa američko-bosanskim piscem Ismetom Prcićem

Najava predavanja: „Očuvanje digitalne građe"

Najava predavanja: „Šta o ljubavi kaže Hasanaginica: komparativni presjek baladnog i dramskog sadržaja"

Dekanica Filozofskog fakulteta prisustvovala svečanom prijemu u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti


Na Filozofskom fakultetu održana tribina povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Najava događaja: tribina povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Filozofski fakultet ugostio izložbu dokumenata o Tuzli iz osmanskih arhiva

Srijeda na Filozofskom fakultetu: uspješan nastavak I ciklusa otvorenih predavanja za građanstvo

Naučna konferencija "Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine"

Najava događaja: izložba dokumenata o Tuzli iz osmanskih arhiva

Najava predavanja: "Konteksti koji nas određuju"

Časopis ExELL uvršten u međunarodnu bazu SCOPUS

Printana izdanja drugog i trećeg broj časopisa Društvene i humanističke studije

Uspješan početak I ciklusa otvorenih predavanja za građanstvo: profesor Damir Arsenijević održao predavanje o univerzitetu kao javnom dobru

Upriličena studijska posjeta u okviru projekta TEACHER Erasmus+ programa u Zagrebu

Najava predavanja: „Zajednica kao univerzitet: šta je danas emancipacijska proizvodnja znanja?“

Kurs turskog jezika

Univerzitet u Tuzli ugostio «I Tuzlanske dane psihologije»

Publiciran treći broj časopisa DHS - Društvene i humanističke studije

Privremena rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija

Konačne rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (treći upisni rok)

Privremene rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija

Privremene rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (treći upisni rok)

Konačne rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija

Privremene rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (treći upisni rok)

OBJAVA za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini

Privremene rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklus studija

Drugi upisni rok: privremena rang lista kandidata

Univerzitet u Tuzli: Slobodna mjesta za drugi upisni rok na prvu godinu

Publiciran novi broj časopisa DHS - Društvene i humanističke studije

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. GODINI

Uspješno spajanje naučnog istraživanja i nastavnog procesa: Filozofski fakultet dobio suvremenu laboratoriju za translatologiju

Privremene rang liste kandidata za I (prvi) upisni rok akademske 2017/18. godine na studijskim programima Filozofskog fakulteta u Tuzli

Promoviran prvi broj „Novosti Univerziteta u Tuzli“

Studentski krediti

Adaptacija i renoviranje prostorije za studente u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Mjere koje su poduzete za poboljsanje ranga Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webometrics

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

Utvrđen prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini

Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Tuzli

Održana promocija romana „Doba uvelog cvijeća“

Održan okrugli sto i prezentovani rezultati naučne studije

Naučna konferencija „Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija“

U srijedu 5. aprila Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Tuzli

KNJIGA SAŽETAKA PRVE NAUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STUDIJA"

Na Filozofskom fakultetu održane dvije radionice i predavanje

Održana radionica „Između dva svijeta – Emigracija i kulturalna transformacija“

Održana radionica „Ocjenjivanje u nastavi – reakcija nastavnika, učenika i roditelja“

Predstavljeno naučno i stručno stvaralaštvo Odsjeka za historiju

Obilježen Međunarodni dan socijalnog rada

Završne pripreme za Dane Filozofskog fakulteta u Tuzli

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada

Interni oglas za studenta demonstratora

Vlada TK podržala Dane Filozofskog fakulteta

Tribina povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Studentima tuzlanske Žurnalistike priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom

Studenti Žurnalistike pokrenuli projekat „Moja država, plata i diploma“

Studentska debata: „Etičko-estetski i logički dijalozi studenata Filozofskog fakulteta“

Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

Prva naučna konferencija SIP DHS 2017: poziv za učešće

Obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas