OBAVIJEST│Datum: 22/6/20│Autor: admin

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

Filozofski fakultet u Tuzli obavještava sve zainteresirane kandidate da je u toku upisni rok na studijske programe na I, II i III ciklusu studija.

PREUZMITE: K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

Prijava na Konkurs podnosi se na PROPISANOM OBRASCU u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati. Kandidati su u obavezi prijaviti se elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: upis2020@untz.ba

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na adresu Filozofskog fakulteta: Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta na ifeta.roznjakovic@untz.ba ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila 


Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!

DRUGI CIKLUS STUDIJA

PREUZMITE: K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici drugog ciklusa studija prof.dr. Adisi Imamović na adisa.imamovic@untz.ba ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!

TREĆI CIKLUS STUDIJA

PREUZMITE: K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici trećeg ciklusa studija prof.dr. Adisi Imamović na adisa.imamovic@untz.ba ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!