Mirza Bašić MA

MA Mirza Bašić

 

Mirza Bašić okončao je prvi ciklus redovnoga studija Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli 2011. godine, a za postignuti uspjeh tokom studija, dobio je nagradu Zlatni student Univerziteta u Tuzli. Godine 2014. završio je drugi ciklus studija Odsjeka za orijentalnu filologiju Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu odbranivši magistarski rad pod naslovom Pasivna rečenica u turskom jeziku i njeno izražavanje u prevodu na bosanski jezik, te je stekao zvanje magistar turskog jezika i književnosti. Trenutno pohađa treći ciklus studija Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Godine 2012. na Univerzitetu u Tuzli izabran je u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turski jezik, a od tada učestvuje u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnoga studija Odsjeka za turski jezik i književnost.

Objavio je nekoliko stručnih i naučnih radova u priznatim međunarodnim i domaćim publikacijama i zbornicima, a učestvovao je i na međunarodnim konferencijama iz naučne oblasti Turski jezik.

 

 

BIBLIOGRAFIJA:

 

2014. Pasivna rečenica u turskom jeziku i njeno izražavanje u prevodu na bosanski jezik, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı, International Burch University Press, Sarajevo.

 

2014. Türkçe ve Boşnakçadaki Türemiş Eylemler Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler, I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempoyzumu Bildirileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi Yayınları , Nevşehir.

 

2014. Proparticipi u funkciji proširenih atributnih dopuna u turskome i ekvivalenti u bosanskom jeziku, Bosanski jezik: časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, br. 11, Tuzla.

 

2015. Sintaktička analiza turskih imenskih rečenica sa predikativima var i yok, koautor Mirsad Turanović, II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi Yayınları, br. 13, Sarajevo. 

2015. Antiemigrantski diskurs u Turskoj, koautor Mirsad Turanović, II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi Yayınları, br. 13, Sarajevo. 

2016. Odnosne rečenice sa zamjenicom ki u turskome i ekvivalenti u bosanskom jeziku, Zbornik radova Šestoga međunarodnoga naučno-stručnog skupa: Jezik – književnost – kultura, Zenica. (zbornik u pripremi)