Dr. sc. Erna Murić

Erna Murić rođena je 12.11.1985. u Tuzli. Mješovitu srednju školu pohađala je u Gračanici a diplomirala 2008.godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, pri odsjeku za Bosanski jezik i književnost. Od 2009. godine angažirana je na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao viša asistentica na katedri za književnost. Za vrijeme studiranja objavljivala je literarno-kritičke radove u časopisu za književnost Ostrvo. Magistrirala je sa temom Žensko pismo i de/konstrukcija narativnog identiteta u romanima Jasmine Musabegović u decembru  2011. godine. Objavila je roman 11 poglavlja čekanja za koji je dobila godišnju nagradu Društva pisaca TK za 2008. godinu. Godine 2018. na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim sintezama Muhsina Rizvića“.

 

BIBLIOGRAFIJA

Članci

2006. Epski svijet i njegovi zakoni.Žena junak u bošnjačkoj epskoj pjesmi, Ostrvo, br. 5.

2008. Bosna i drugo kod Jergovića, Ostrvo, br. 8-9.

2008. Nemoć i premoć:Konstrukcija ženskih karaktera u Kulenovićevoj Ponornici, Ostrvo, br. 8-9.

2008. Da, moguća je: postmodernističko-sufijska koegzistencija, Ostrvo, br. 10.

2013. Nacionalna književna povijest u rekonstrukciji (Sanjin Kodrić: Književnost sjećanja, kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012), Bosanski jezik, br.9.

2013. Žensko pismo i de/konstrukcija narativnog identiteta u romanu „Žene. Glasovi“ Jasmine Musabegović, Bosanski jezik, br.9.

2013. O tri imena i jednom procesu: Begić, Rizvić, Duraković i konstrukcija bosanskohercegovačkih književnopovijesnih razmirja, Odjek, br 1-2.

2017. Između krajnosti: kritički identitet Muhsina Rizvića u optici metakritike, Zbornik radova „Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta", BZK „Preporod“ Brčko