Mr. sc. Nerma Pezerović-Riđić

Nerma Pezerović-Riđić rođena je u Zvorniku 1984. godine, gdje pohađa prvi razred do početka rata u Bosni i Hercegovini, a osnovno obrazovanje nastavlja u Njemačkoj. U Tuzli je nastanjena od 1997. godine. Srednje obrazovanje stiče na filološkome odjeljenju JU Gimnazije „Meša Selimović“, a 2007. godine završava dodiplomski studij na Odsjeku za engleski jezik i književnost Univerziteta u Tuzli i postaje profesor engleskog jezika i književnosti. Nagrađena je Zlatnom plaketom Univerziteta.

Od 2008. godine radi na Odsjeku za engleski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, najprije u zvanju asistenta, a od 2013. godine, kada stiče titulu magistra humanističkih nauka iz područja lingvistike na Univerzitetu u Tuzli, i u zvanju višeg asistenta na brojnim kolegijima iz uže naučne oblasti Savremeni engleski jezik na prvom i na drugom ciklusu studija. Pohađa doktorski studij prema programu Lingvistika engleskog jezika na Univerzitetu u Tuzli.

Stručno usavršavanje iz oblasti metodike nastave engleskog jezika stiče na ljetnom kampu u Sremskim Karlovcima (Srbija) 2014. Kao mladi istraživač učestvuje u naučno-istraživačkom projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pod nazivom „Prostori demokratskog govora: kontrastivna studija američkog i bosanskog političkog diskursa“ (2015.-2016.).