Mr. sc. Renata Salihović

Renata Salihović je rođena 1985. u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2009. na Odsjeku za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  Dobitnica je Zlatne plakete i tri Srebrene pakete Univerziteta u Tuzli, te Priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kao jedan od najboljih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Magistarski rad na temu Pedagoški problemi maloljetničkog prestupništva djece bez roditeljskog staranja odbranila je 2012. i time stekla pravo na naučni stepen magistar humanističkih nauka iz područja pedagogije. Na Univerzitetu u Tuzli izabrana je u saradničko zvanje asistenta 2011., a u zvanje višeg asistenta izabrana je 2015. Učestvovala je na naučno-stručnim konferencijama na kojima je prezentirala radove.

Bibliografija

Članci

2011. Problemi porodičnog odgoja i maloljetnička delinkvencija, Zbornik radova Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla, 619-630

2012. Interpersonalni konflikti među članovima SOS porodice, Zbornik radova Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla, 207-223

2015. Subjektivne pogreške pri ocjenjivanju učenika, koautor Ljubica Tvica, Zbornik radova Profesionalna rehabilitacija stanje, mogućnosti i perspektive, Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla, 343-350