Naši programi Programi na drugom ciklusu studija Programi na doktorskom studiju Časopisi Filozofskog fakulteta Budi kao oni – upiši Filozofski fakultet u Tuzli

Naši programi

Filozofski fakultet nudi budućim studentima trinaest studijskih programa. Svi programi utemeljeni su na višegodišnjem naučnom, stručnom i pedagoškom iskustvu, prilagođeni potrebama tržišta rada i oblikovani prema europskim načelima visokog obrazovanja.

Saznaj više...

Programi na drugom ciklusu studija

Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Saznaj više...

Programi na doktorskom studiju

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu pružava Vam neophodna stručna i naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Saznaj više...

Časopisi Filozofskog fakulteta

U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Filozofski fakultet u Tuzli izdaje časopise DHS, Bosanski jezik, ExELL i Historijska misao.

Saznaj više...

Budi kao oni – upiši Filozofski fakultet u Tuzli

Pogledajte i poslušajte priče naših nekadašnjih i trenutnih studenta.

Saznaj više...

AKTUELNO

AKTUELNO│Datum: 19/07/24│Autor: admin

Odobren upis dodatnog broja studenata na studijskim programima Psihologija i Engleski jezik i književnost.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli za upis dodatnog broja studenata koji su ispunili formalni uslov (položili prijemni ispit) za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2024/25. godinu, u statusu studenata koji se sami finansiraju, i to: studijski program „Psihologija“ - 29 kandidata i studijski program „Engleski jezik i književnost“ - 15 kandidata. 

Upis će se izvršiti po povratku s kolektivnog godišnjeg odmora 19. augusta.

AKTUELNO│Datum: 19/07/24│Autor: admin
OBAVIJEST o organizaciji drugog upisnog roka za upis studenata na prvi ciklus studija u akademskoj 2024/25. godini je dostupna OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 12/07/24│Autor: admin
Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu  studija akademske 2024/25. godine je dostupna OVDJE.

Naučno nastavno-vijeće Filozofskog fakulteta utvrdilo je Prijedlog za davanje saglasnosti za upis studenata na studijskim programa na Filozofskom fakultetu: Turski jezik i književnost, Filozofija-sociologija i Žurnalistika na kojima je prijavljen manji broj kandidata od broja utvrđenog Standardima i normativima visokog obrazovanja TK te Prijedlog za davanje saglasnosti za upis svih kandidata koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijskim programima Engleski jezik i književnost i Psihologija.

Prijedlozi su upućeni Senatu Univerziteta u Tuzli na dalje razmatranje.

AKTUELNO│Datum: 04/07/24│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu  studija akademske 2024/25. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 01/07/24│Autor: admin

Raspored učionica za polaganje kvalifikacionog ispita u prvom upisnom  roku je dostupan OVDJE. Prijemni ispit je 4. jula 2024. u 10 sati.

AKTUELNO│Datum: 19/06/24│Autor: admin
Konkurs za upis studenata u prvu godinu na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2024/25. godini je dostupan OVDJE.
 
AKTUELNO│Datum: 18/06/24│Autor: admin
OBAVJEŠTENJE O SVEČANOJ PROMOCIJI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA FAKULTETA I AKADEMIJA UNIVERZITETA U TUZLI

Obavještavamo Vas da će se Svečana promocija diplomanata i magistranata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održati  27. juna 2024. godine u 10 sati u Univerzitetskoj sportskoj dvorani.

AKTUELNO│Datum: 06/06/24│Autor: admin
Pristupno predavanje dr. sc. Erme Ramić-Kunić na temu „Nezavisnost složene rečenice.“ će se održati 07.06.2024. godine u 10:00 na Filozofskom fakultetu pred komisijom:
1. dr. sci. Amira Turbić-Hadžagić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast Lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednica komisije;
2. dr. sci. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast Lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, članica komisije;
3. dr. sci. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast Lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član komisije
AKTUELNO│Datum: 28/05/24│Autor: admin
Prva studentska konferencija  u Tuzli ,,Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti" na Filozofskom fakultetu
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Prvu studentsku konferenciju pod nazivom: „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“.
Konferencija će biti održana 6. juna 2024. godine u amfiteatru A1 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli s početkom u 10 sati. Program konfrencije je dostupan OVDJE.
 
AKTUELNO│Datum: 13/05/24│Autor: admin
Prva studentska konferencija  u Tuzli ,,Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti" na Filozofskom fakultetu
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Prvu studentsku konferenciju pod nazivom: „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“.
Konferencija će biti održana 6. juna 2024. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli s početkom u 10 sati.
Učesnici i govornici na Konferenciji su studentice i studenti Filozofskog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i njihovi nastavnici mentori.
Cilj Konferencije je prezentovati interdisciplinarna istraživanja studenata Historije, Filozofije- Sociologije, Politologije- Međunarodni odnosi i diplomatija i Prava na temu genocida nad Bošnjacima i zločina protiv čovječnosti te otvoriti pitanja za buduća istraživanja.
Svi zainteresovani mogu se ONLINE prijaviti za prisutvo na Konferenciji
Prijave ostaju otvorene do 24. maja 2024. godine
AKTUELNO│Datum: 01/04/24│Autor: admin

U skladu s Procedurom za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli kriterij vrednuje se uspjeh na eksternoj maturi.

Pravilnikom o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona je predviđeno da eksternu maturu može polagati i učenik koji je četvrti razred srednje škole završio izvan Kantona, ili je u inozemstvu stekao svjedodžbu koja je priznata kao svjedodžba o završenom četvrtom razredu srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Prijave za polaganje mature se vrše od 1. do 10. aprila 2024. godine Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Kontakt Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona je ematura@pztz.ba dostupan na stranici www.ematura.pztz.ba

AKTUELNO│Datum: 27/02/24│Autor: admin

Kad porastem bit ću...

Sedmica otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli će se održati od 25. do 29. marta 2024. godine

Sedmica otvorenih vrata omogućava svim našim budućim studentima da se uživo informišu o upisu i studijskim programima, prisustvuju predavanjima i vježbama, upoznaju kolegice, kolege i nastavno osoblje. Ovo je i prilika da pitate sve što vas zanima o studiranju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Raspored predavanja i vježbi je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 23/02/24│Autor: admin

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Ovim povodom Odsjek za historiju u saradnji sa Institutom za historiju Univerziteta u Sarajevu organizuju promociju skoro objavljenog višetomnog djela Historija Bosne i Hercegovine (šest tomova). U programu obilježavanja praznika također učestvuju učenici i nastavnici Srednje muzičke škole "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla.
Program obilježavanja zakazan je za četvrtak, 29. februar sa početkom u 12 sati u amfiteatru A1 Filozofskog fakulteta.

AKTUELNO│Datum: 08/01/24│Autor: admin

Obavještavaju se studenti koji su u toku akademske 2023/24. godine u statusu obnove godine da nepoložene ispite iz prethodnih godina studija neće moći prijaviti preko eUniversity platforme dok ne izvrše uplatu za iste. Pošto se u ovoj akademskoj godini prijava ispita vrši preko eUniversity platforme, a rok za prijavu ispita putem platforme je do 11.01.2024. godine, mole se studenti koji su u statusu obnove da uplate za nepoložene ispite izvrše i predaju u studentsku službu najkasnije do 10.01.2024. godine

AKTUELNO│Datum: 13/12/23│Autor: admin

Promocija diplomanata i magistranata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli će se održati 21.12.2023. godine u 10 sati u Univerzitetskoj dvorani.

AKTUELNO│Datum: 27/11/23│Autor: admin

 
AKTUELNO│Datum: 22/11/23│Autor: admin

AKTUELNO│Datum: 18/10/23│Autor: admin

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE
AKTUELNO│Datum: 10/10/23│Autor: admin
Pristupno predavanje dr. sc. Kerima Sušića na temu "O prirodi savršenstva u filozofiji Mosesa Maimonidesa" će se održati 14.10.2023. godine u 10:00 na Filozofskom fakultetu pred komisijom:
1. dr. sc. Željko Kaluđerović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast “Filozofske nauke” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik
2. dr. sc. Rusmir Šadić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast “Filozofija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. dr. sc. Zlatan Delić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast Sociologija na Filozofskom fakultetuUniverziteta u Tuzli.
AKTUELNO│Datum: 06/10/23│Autor: admin
Pristupno predavanje dr. sc. Muamera Džanovića na temu „Sociološka i diskurzivna analiza značenna suvereniteta drzave Bosne i Hercegovine u  kontekstu mijenjajućeg karaktera globalizacije i globalizma“ će se održati 06.10.2023. godine u 13:45 na Filozofskom fakultetu pred komisijom:
  1. Dr. sc. Zlatan Delić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Sociologija“izabran na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. Mensur Husić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Sociologija“izabran na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sc. Amer Osmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Sociologija“izabran na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, član.
AKTUELNO│Datum: 02/10/23│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata kandidata za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 02/10/23│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 26/09/23│Autor: admin
Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/24 . godini u III (trećem) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
 
AKTUELNO│Datum: 22/09/23│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i ostvarili ukupan broj bodova prema opštim,pojedinačnim kriterijima, uspjehu na prijemnom ispitu, te po osnovu eksterne mature u III (trećem) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 18/09/23│Autor: admin
Termini trećeg septembarskog roka su dostupni OVDJE.
Studenti su obavezni prijaviti ispite putem Studentske službe do 23.9.2023.
AKTUELNO│Datum: 12/09/23│Autor: admin
Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/24 . godini u II (drugom) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 07/09/23│Autor: admin

Obavijest studentima III ciklusa studija je dostupna OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 05/09/23│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i ostvarili ukupan broj bodova prema opštim,pojedinačnim kriterijima, uspjehu na prijemnom ispitu, te po osnovu eksterne mature u II (drugom) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 01/09/23│Autor: admin

Raspored učionica za polaganje prijemnog ispita je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 01/09/23│Autor: admin

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini.
Izmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.

AKTUELNO│Datum: 23/08/23│Autor: admin

Obavijest studentima II ciklusa studija/ PDS-a je dostupna OVDJE. 

AKTUELNO│Datum: 22/07/23│Autor: admin

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini, na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta (na teret budžeta, samofinansirajući studij i vanredni studij), te broj slobodnih mjesta na koja kandidati koji su rangirani po Konačnim rang listama nisu izvršili upis na fakultete/Akademiju u periodu prvog upisnog roka, utvrđenog Konkursom.

Broj slobodnih mjesta je dostupan OVDJE

AKTUELNO│Datum: 17/07/23│Autor: admin
Ministar obrazovana i nauke Tuizlanskog kantona dr.sc. Ahmed Omerović je danas  Univerzitetu u Tuzli uručio Rješenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o akreditaciji klastera studijskih programa prvog i drugog ciklusa studijaEngleskog jezika i književnosti i Bosanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli:
(I ciklus: Engleski jezik i književnost
II ciklus: Prevođenje engleskog jezika
II ciklus: Metodika nastave engleskog jezika
II ciklus: Angloamerički književni studiji
II ciklus: Lingvistika engleskog jezika)
Bosanski jezik i književnost
(I ciklus: Bosanski jezik i književnost
II ciklus: Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu)
Akreditacija je historijski momenat za Univerzitet u Tuzli, jer je riječ o prvoj akreditaciji klastera studijskih programa u Bosni i Hercegovini.
Tim povodovom prof.dr Damir Zenunović, prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju i prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta su gostovali u Ljetnom magazinu RTVTK. Intervju je dostupan OVDJE.
 
AKTUELNO│Datum: 12/07/23│Autor: admin
Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/24 . godini u I (prvom) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 04/07/23│Autor: admin
Privremena rang lista kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i ostvarili ukupan broj bodova prema opštim,pojedinačnim kriterijima, uspjehu na prijemnom ispitu, te po osnovu eksterne mature u I(prvom) upisnom roku akademske 2023/24. godine je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 03/07/23│Autor: admin

Kandidatkinja Samila Ramić ,MA , javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom Politika
usklađivanja porodičnog i profesionalnog života kao faktor nataliteta“ dana 10.07.2023. godine u
14:00 sati u učionici 010 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred komisijom u sastavu:
1. Dr. sci. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna
politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „socijalni rad i socijlna
politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sci. Natalija Perišić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast“socijalna politika“ na
Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, član,

AKTUELNO│Datum: 21/06/23│Autor: admin

Konkurs za upis studenata u prvu godinu na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 15/06/23│Autor: admin

Obavještavamo vas da će se promocija diplomanta i magistranata Filozofskog fakulteta održati dana 22.6.2023. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani u 14:00.

AKTUELNO│Datum: 14/05/23│Autor: admin

 
 
AKTUELNO│Datum:19/04/23│Autor: admin

U cilju promocije humanističkih i društvenih nauka Filozofski fakultet u Tuzli poziva sve zainteresirane učenice i učenike završnih razreda srednjih škola da nas posjete periodu od 8. do 12.maja te prisustvuju predavanjima, vježbama, posjete izložbe, razgovaraju s profesorima i studentima.
Uvjerite se da savremeno, napredno i kvalitetno društvo ne može postojati bez istraživanja u društvenim i humanističkim naukama.
Raspored predavanja i vježbi otvorenih za buduće studente je dostupan OVDJE.
 

 

AKTUELNO│Datum: 17/04/23│Autor: admin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUELNO│Datum: 27/03/23│Autor: admin

Raspored ispita u aprilskom roku možete preuzeti OVDJE. 

Raspored ispita u aprilskom roku za drugi ciklus studija možete preuzeti OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 21/03/23│Autor: admin

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da prijavu ispita za aprilski rok trebate izvršiti putem Studentske službe Fakulteta do utorka 28.03. U ovom roku možete prijaviti dva ispita
Studentska služba  će sačiniti spiskove studenata na osnovu kojih će objaviti raspored polaganja ispita.
Napominjemo da je za prijavu dovoljno donijeti index u Studentsku službu.
 
AKTUELNO│Datum: 17/03/23│Autor: admin

AKTUELNO│Datum: 14/02/23│Autor: admin

O B A V I J E S T 

Kandidat  mr. sci. Sait Šabotić javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom „Obrazovno-kulturni utjecaji susjeda i demografske promjene Bihora i okoline od 1878. do 1914. godine“  dana 24.03.2023. godine u 14:10 sati u učionici 011 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Adnan Velagić, redovni profesor  izabran za Područje humanističkih nauka, polje historija, grana historija novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predsjednik,

2. Dr. sci. Senaid Hadžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,

3. Dr. sci. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,

AKTUELNO│Datum: 13/02/23│Autor: admin
Nauka je zanimljiva: Kako to pokazati u medijima?
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Bosnia & Herzegovina Futures Foundation organizuju studenstku Konferenciju pod nazivom: „Nauka je zanimljiva: Kako to pokazati u medijima?“.
Konferencija će biti održana 9. marta 2023. u Amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli s početkom u 10 sati.
Učesnici i govornici na Konferenciji su studentice i studenti Univerziteta u Tuzli, volonterke i volonteri organizacije BHFF, novinarke i novinari značajnih medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine, naučnice i naučnici.
Cilj Konferencije je pokazati da se nauka i naučna dostignuća mogu na zanimljiv i relevantan način predstaviti u medijima. Primjere dobrih praksi pokazat će studenti Žurnalistike i Engleskog jezika i književnosti.
Članovi organizacije BH Futures Foundation s prisutnima će podijeliti svoje prakse populariziranja nauke na relevantan i zanimljiv način.
Svi zainteresovani studentice, studenti, novinarke, novinari, naučnice i naučnici, kao i druge/i građanke/i mogu se prijaviti za učešće na Konferenciji OVDJE
 
AKTUELNO│Datum: 13/02/23│Autor: admin
O B A V I J E S T

Kandidatkinja Tahani Komarica,MA , javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom
„Komunikacijski aspekti online nastave iz perspektive studenata“
dana 22.02.2023. godine u 14:30 sati u učionici 108 na Filozofskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom
u sastavu:
1. Dr. sci. Amela Delić Aščić, dicent izabrana za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Zarfa Hrnjić Kuduzović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast
„Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sci. Fahira Fejzić-Čengić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast
žurnalističkih/komunikoloških nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
član,
 
O B A V I J E S T
Kandidat mr. sci Miralem Dautović, javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom
„Difuzija medijskih inovacija u informativnim redakcijama televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini“
dana 24.02.2023. godine u 11:00 sati u učionici 107 na Filozofskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom
u sastavu:
1. Dr. sci. Vedada Baraković, redovna profesorica izabrana za užu naučnu oblast „Masovni
mediji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Mirza Mahmutović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Masovni mediji“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sci. Lejla Turčilo, redovna profesorica izabraa za užu naučnu oblast
žurnalističkih/komunikoloških nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
član,
AKTUELNO│Datum: 30/12/22│Autor: admin

Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu s Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli. Anketiranje studenata će se provesti samo na studijskim programima/usmjerenjima na kojima je upisano više od 5 studenata koji se prvi put upisuju na studijsku godinu. U periodu do 08.01.2023. godine, studenti Univerziteta će od administratora ankete na službeni e-mail ime.prezime@untz.ba dobiti poziv za anketiranje s pristupnim linkom i jednistvenim kodom. Ukoliko je neko od studenata iz nekog razloga slučajno izostavljen ili nije dobio poziv sa pristupnim linkom, molimo Vas da se obratite administratoru ankete na e-mail anketa@untz.ba ili na broj telefona 035-278-350.

Univerzitet u Tuzli se unaprijed zahvaljuje svim studentima na učestvovanju u anketi.

Odbor za upravljanje kvalitetom

AKTUELNO│Datum: 25/12/22│Autor: admin

OBAVJEŠTENJE

ZA STUDENTE PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA UNIVERZITETA U TUZLI

 

Obaviještavaju se studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, a koji do danas nisu pristupili aplikaciji ePrijava, da su u obavezi prijaviti se na istu do 31.12.2022. godine.

Obzirom da se vrši testna faza u kojoj će se otkloniti svi eventualni problemi oko registarcije studenata, molimo sve studente da pristupe aplikaciji, kako bi se do roka definisanog za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku moglo nesmetano vršiti prijavljivanje ispita.

 Prijave na aplikaciju se vrše u skladu sa Uputom za prijavu studenata na sistem ePrijava, dostupnom na www.e-prijava.

AKTUELNO│Datum: 19/12/22│Autor: admin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUELNO│Datum: 16/12/22│Autor: admin

Obavještavamo vas da će se promocija diplomanata i magistranata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održati dana 22.12.2022. godine u 14 sati u Univerzitetskoj sportskoj dvorani.

AKTUELNO│Datum: 9/12/22│Autor: admin

Termini ispita za sva tri ciklusa studija su objavljeni na mrežnim stranicama odsjeka. Studenti prvog ciklusa studija trebaju prijaviti ispite putem stranice eprijava.untz.ba

AKTUELNO│Datum: 20/11/22│Autor: admin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUELNO│Datum: 23/10/22│Autor: admin

 

   

 

 

  

ARHIVA VIJESTI 

Međunarodna razmjena studenata

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks1.jpg

Želite jedan semestar ili cijelu godinu provesti na studiju u inozemstvu? Usavršiti poznavanje stranog jezika, koristiti stipendije i programe međunarodne razmjene studenta? Studij na Filozofskom fakultetu nudi ove mogućnosti.

Naši prijatelji s drugih univerziteta

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks2.jpg

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli boravili su, u okviru međunarodnih programa mobilnosti, brojni profesori i studenti s drugih univerziteta. Pitali smo ih što misle o našim studijskim programima, osoblju i studentima.

Filozofski fakultet u medijima

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks3.jpg

Pregled vijesti, izvještaja, videopriloga i drugih sadržaja u kojima se pominje Filiozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, a koje se publicirali bosanskohercegovački mediji. 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni

Dekanat: +387 35 306 331

        + 38735 306 332 (fax)
Studentska služba: +387 35 306 365

                        +387 35 306 342

 Pitajte nas