Srijeda na Filozofskom fakultetu Naši programi Programi na drugom ciklusu studija Programi na doktorskom studiju Časopisi Filozofskog fakulteta Budi kao oni – upiši Filozofski fakultet u Tuzli

Srijeda na Filozofskom fakultetu

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanjima iz oblasti društvenih nauka i humanistike koja organizira Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini.

Saznaj više...

Naši programi

Filozofski fakultet nudi budućim studentima trinaest studijskih programa. Svi programi utemeljeni su na višegodišnjem naučnom, stručnom i pedagoškom iskustvu, prilagođeni potrebama tržišta rada i oblikovani prema europskim načelima visokog obrazovanja.

Saznaj više...

Programi na drugom ciklusu studija

Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Saznaj više...

Programi na doktorskom studiju

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu pružava Vam neophodna stručna i naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Saznaj više...

Časopisi Filozofskog fakulteta

U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Filozofski fakultet u Tuzli izdaje časopise DHS, Bosanski jezik, ExELL i Historijska misao.

Saznaj više...

Budi kao oni – upiši Filozofski fakultet u Tuzli

Pogledajte i poslušajte priče naših nekadašnjih i trenutnih studenta.

Saznaj više...

AKTUELNO

AKTUELNO│Datum: 21/03/23│Autor: admin

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da prijavu ispita za aprilski rok trebate izvršiti putem Studentske službe Fakulteta do utorka 28.03. U ovom roku možete prijaviti dva ispita
Studentska služba  će sačiniti spiskove studenata na osnovu kojih će objaviti raspored polaganja ispita.
Napominjemo da je za prijavu dovoljno donijeti index u Studentsku službu.

 

AKTUELNO│Datum: 17/03/23│Autor: admin

AKTUELNO│Datum: 14/02/23│Autor: admin

O B A V I J E S T 

Kandidat  mr. sci. Sait Šabotić javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom „Obrazovno-kulturni utjecaji susjeda i demografske promjene Bihora i okoline od 1878. do 1914. godine“  dana 24.03.2023. godine u 14:10 sati u učionici 011 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Adnan Velagić, redovni profesor  izabran za Područje humanističkih nauka, polje historija, grana historija novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predsjednik,

2. Dr. sci. Senaid Hadžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,

3. Dr. sci. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,

AKTUELNO│Datum: 13/02/23│Autor: admin
Nauka je zanimljiva: Kako to pokazati u medijima?
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Bosnia & Herzegovina Futures Foundation organizuju studenstku Konferenciju pod nazivom: „Nauka je zanimljiva: Kako to pokazati u medijima?“.
Konferencija će biti održana 9. marta 2023. u Amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli s početkom u 10 sati.
Učesnici i govornici na Konferenciji su studentice i studenti Univerziteta u Tuzli, volonterke i volonteri organizacije BHFF, novinarke i novinari značajnih medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine, naučnice i naučnici.
Cilj Konferencije je pokazati da se nauka i naučna dostignuća mogu na zanimljiv i relevantan način predstaviti u medijima. Primjere dobrih praksi pokazat će studenti Žurnalistike i Engleskog jezika i književnosti.
Članovi organizacije BH Futures Foundation s prisutnima će podijeliti svoje prakse populariziranja nauke na relevantan i zanimljiv način.
Svi zainteresovani studentice, studenti, novinarke, novinari, naučnice i naučnici, kao i druge/i građanke/i mogu se prijaviti za učešće na Konferenciji OVDJE
 
AKTUELNO│Datum: 13/02/23│Autor: admin
O B A V I J E S T

Kandidatkinja Tahani Komarica,MA , javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom
„Komunikacijski aspekti online nastave iz perspektive studenata“
dana 22.02.2023. godine u 14:30 sati u učionici 108 na Filozofskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom
u sastavu:
1. Dr. sci. Amela Delić Aščić, dicent izabrana za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Zarfa Hrnjić Kuduzović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast
„Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sci. Fahira Fejzić-Čengić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast
žurnalističkih/komunikoloških nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
član,
 
O B A V I J E S T
Kandidat mr. sci Miralem Dautović, javno će branit projekat doktorske disertacije pod nazivom
„Difuzija medijskih inovacija u informativnim redakcijama televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini“
dana 24.02.2023. godine u 11:00 sati u učionici 107 na Filozofskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom
u sastavu:
1. Dr. sci. Vedada Baraković, redovna profesorica izabrana za užu naučnu oblast „Masovni
mediji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sci. Mirza Mahmutović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Masovni mediji“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sci. Lejla Turčilo, redovna profesorica izabraa za užu naučnu oblast
žurnalističkih/komunikoloških nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
član,
AKTUELNO│Datum: 30/12/22│Autor: admin

Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu s Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli. Anketiranje studenata će se provesti samo na studijskim programima/usmjerenjima na kojima je upisano više od 5 studenata koji se prvi put upisuju na studijsku godinu. U periodu do 08.01.2023. godine, studenti Univerziteta će od administratora ankete na službeni e-mail ime.prezime@untz.ba dobiti poziv za anketiranje s pristupnim linkom i jednistvenim kodom. Ukoliko je neko od studenata iz nekog razloga slučajno izostavljen ili nije dobio poziv sa pristupnim linkom, molimo Vas da se obratite administratoru ankete na e-mail anketa@untz.ba ili na broj telefona 035-278-350.

Univerzitet u Tuzli se unaprijed zahvaljuje svim studentima na učestvovanju u anketi.

Odbor za upravljanje kvalitetom

AKTUELNO│Datum: 25/12/22│Autor: admin

OBAVJEŠTENJE

ZA STUDENTE PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA UNIVERZITETA U TUZLI

 

Obaviještavaju se studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, a koji do danas nisu pristupili aplikaciji ePrijava, da su u obavezi prijaviti se na istu do 31.12.2022. godine.

Obzirom da se vrši testna faza u kojoj će se otkloniti svi eventualni problemi oko registarcije studenata, molimo sve studente da pristupe aplikaciji, kako bi se do roka definisanog za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku moglo nesmetano vršiti prijavljivanje ispita.

 Prijave na aplikaciju se vrše u skladu sa Uputom za prijavu studenata na sistem ePrijava, dostupnom na www.e-prijava.

AKTUELNO│Datum: 19/12/22│Autor: admin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUELNO│Datum: 16/12/22│Autor: admin

Obavještavamo vas da će se promocija diplomanata i magistranata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održati dana 22.12.2022. godine u 14 sati u Univerzitetskoj sportskoj dvorani.

AKTUELNO│Datum: 9/12/22│Autor: admin

Termini ispita za sva tri ciklusa studija su objavljeni na mrežnim stranicama odsjeka. Studenti prvog ciklusa studija trebaju prijaviti ispite putem stranice eprijava.untz.ba

AKTUELNO│Datum: 20/11/22│Autor: admin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUELNO│Datum: 23/10/22│Autor: admin

AKTUELNO│Datum: 07/10/22│Autor: admin
Konačna rang lista za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 03/10/22│Autor: admin
Privremena rang lista za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.
Privremena rang lista za treći ciklus studija je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 30/09/22│Autor: admin
Konačna rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 27/09/22│Autor: admin
Privremena rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 23/09/22│Autor: admin

Poštovane studentice i studenti,

Senat Univerziteta u Tuzli je 22.9.2022. donio odluku o organizovanju trećeg septembarskog termina u periodu od 26.9.2022. do 1.10.2022. godine. Studenti imaju pravo prijaviti dva predmeta na ovom roku. Studenti su dužni prijaviti ispite preko Studentske službe, a prijava će trajati u petak i subotu (23.9., 24.9.). Raspored održavanja ispitnog termina je ispod. Svi ispiti će se održati u dva dana (srijeda i četvrtak). Student bira na koji će od dva prijavljena predmeta izaći u jednom od dva ponuđena termina. Za sve dodatne onformacije studenti se mogu javiti Studentskoj službi na 035 306 342

AKTUELNO│Datum: 23/09/22│Autor: admin
OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2022/23. GODINU
AKTUELNO│Datum: 13/09/22│Autor: admin
Konačna rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 06/09/22│Autor: admin
Privremena rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 05/09/22│Autor: admin
Raspored učionica za polaganje prijemnog ispita je dostupan OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 18/07/22│Autor: admin

Komemoracija povodom smrti asistentice Suade Srabović  održat će se u srijedu, 20. jula 2022. godine, s početkom u 12 sati, u atriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Dr. Tihomila Markovića 1).

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

AKTUELNO│Datum: 15/07/22│Autor: admin
S neopisivom tugom u srcu obavještavamo vas da nas je danas napustila naša Suada Srabović, asistentica na Odsjeku za turski jezik i književnost. Teško je opisati bol koju osjećamo zbog njenog odlaska.
Porodici i prijateljima naše Suade upućujemo iskreno saučešće!
AKTUELNO│Datum: 13/07/22│Autor: admin

Obavijest za kandidate na studijskim programima Bosanski jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Žurnalistika, Pedagogija, Razredna nastava, Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)vanredni studij, Filozofija-Sociologija je dostupna OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 13/07/22│Autor: admin
Konačna rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 05/07/22│Autor: admin
Privremena rang lista je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 30/06/22│Autor: admin
Raspored učionica za polaganje prijemnog ispita je dostupan OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 28/06/22│Autor: admin
Obavijest za studente drugog ciklusa je dostupna OVDJE.
Obavijest za studente trećeg ciklusa je dostupna OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 20/06/22│Autor: admin

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU NA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2022/23. GOD. JE DOSTUPAN OVDJE.

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA  JE DOSTUPNA OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 16/05/22│Autor: admin

 
AKTUELNO│Datum: 14/04/22│Autor: admin
AKTUELNO│Datum: 04/04/22│Autor: admin

Raspored ispitnih termina u aprilskom roku je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 17/3/22│Autor: admin

 
AKTUELNO│Datum: 24/2/22│Autor: admin

Informacija o načinu polaganja eksterne mature za učenike koji su četvrti razred srednje škole završili izvan Kantona, ili u inozemstvu je dostupna OVDJE. 

AKTUELNO│Datum: 17/2/22│Autor: admin

Raspored nastave za ljetni semestar 2021/2022. godine je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 17/2/22│Autor: admin
Pozivamo vas na tribinu povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koje organizira Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Tribina će se održati u ponedjeljak, 28. februara 2022. godine u 10:00 sati u amfiteatru A1 Filozofskog fakulteta.
 
AKTUELNO│Datum: 20/12/21│Autor: admin

Online predavanje „Scenariji budućnosti u odgoju, obrazovanju i istraživanjima“ moguće je pratiti putem linka: https://meet.google.com/ktf-eema-qkq

AKTUELNO│Datum: 14/12/21│Autor: admin

OBAVIJEST

  1. DRUGI CIKLUS STUDIJA

Članom 27. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli utvrđeno je: „Završni rad kandidat mora predati na ocjenu i okončati isti odbranom završnog magistarskog rada najkasnije u roku od 5 godina računajući od završetka posljednjeg semestra drugog ciklusa studija. Ukoliko ne okonča studij i ne odbrani završni magistarski rad do roka utvrđenog u stavu (1) prestaje mu status studenta, o čemu dekan donosi rješenje“. Lice kome je prestao status ima pravo podnijeti zahtjev za nastavak studija najkasnije do kraja akademske 2021/22. godine i nastaviti započeti studij uz obavezu plaćanja neizmirenog iznosa školarine, te uz obavezu plaćanja dodatne participacije u troškovima studija.

  1. TREĆI CIKLUS STUDIJA

Članom 15. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju utvrđeno je da je student trećeg ciklusa studija u obavezi okončati studij i odbraniti doktorski rad u roku od 6 godina. Izuzetno na zahtjev kandidata može se produžiti rok najduže za dvije akademske godine. Ukoliko student trećeg ciklusa studija ne okonča studij u utvrđenim rokovima prestaje mu status studenta o čemu dekan Fakulteta donosi rješenje. Lice kome je prestao status ima pravo podnijeti zahtjev za nastavak studija najkasnije do kraja akademske 2021/22. godine uz obavezu plaćanja utvrđenih i neizmirenih obaveza, te obavezu plaćanja dodatne participacije.

OBAVIJEST

Članom 155. stav (4), (5), (6) i (7) Zakona o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) (Službene novine Tk br. 21/21) utvrđeno je da:

  1. Ako student postdiplomskog studija ne okonča studij i ne stekne naučni stepen magistra nauka do kraja ak. 2021/21. godine prestaje mu status studenta o čemu dekan donosi rješenje.
  2. Ako student koji je započeo postupak stucanja naučnog stepena doktora nauka prema ranijim propisima i ne stekne naučni stepen doktora nauka do kraja ak. 2020/21. godine prestaje mu status studenta o čemu dekan donosi rješenje.
  3. Lica kojima je prestao status studenta imaju pravo da podnesu zahtjev najkasnije do kraja akademske 2021/22. godine za nastavak započetog studija uz obavezu plaćanja neizmirenih obaveza i dodatne participacije.
AKTUELNO│Datum: 11/11/21│Autor: admin

 

Pozivamo Vas da u srijedu  24.11.2021.godine sa početkom u 11 sati

svojim prisustvom uveličate obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Zbog ograničenog broja prisutnih osoba ljubazno Vas molimo da svoje prisustvo ranije potvrdite OVDJE.

 
AKTUELNO│Datum: 21/10/21│Autor: admin
Konačna rang-lista kandidata za treći ciklus studija je dostupna OVDJE.
Konačna rang-lista kandidata za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 18/10/21│Autor: admin
Privremena rang-lista kandidata za treći ciklus studija je dostupna OVDJE.
Privremena rang-lista kandidata za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.
 
AKTUELNO│Datum: 15/10/21│Autor: admin

AKTUELNO│Datum: 8/10/21│Autor: admin

Konačna rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 

AKTUELNO│Datum: 08/10/21│Autor: admin

Konačna rang-lista kandidata za treći ciklus studija je dostupna OVDJE.

Konačna rang-lista kandidata za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.

 

AKTUELNO│Datum: 5/10/21│Autor: admin

Privremena rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 

AKTUELNO│Datum: 01/10/21│Autor: admin

Poštovani brucoši,
Pozivamo vas na prvi sastanak i nastavu u ponedjeljak, 4. oktobra 2021., prema priloženom rasporedu. Pri ulasku u zgradu studentima se mjeri temperatura. U zgradi je obavezno nošenje maske koja prekriva usta, nos i bradu te održavanje fizičkog razmaka. Studenti s bilo kakvim novonastalim respiratornim smetnjama ili temperaturom ne dolaze na fakultet, nego o nedolasku obavještavaju voditelje odsjeka. Kontakti voditelja su dostupni na web stranici fakulteta.
Sve ostale upute studenti će dobiti od svojih voditelja taj dan na prvom sastanku.

AKTUELNO│Datum: 01/10/21│Autor: admin

Privremena rang-lista kandidata za treći ciklus studija je dostupna OVDJE.

Privremena rang-lista kandidata za drugi ciklus studija je dostupna OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 29/9/21│Autor: admin

Konačna rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 27/9/21│Autor: admin

Raspored ispita za dodatni rok je dostupan OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 24/9/21│Autor: admin

Rasporedi nastave su dostupni na mrežnim stranicama odsjeka.

AKTUELNO│Datum: 23/9/21│Autor: admin

Privremena rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

AKTUELNO│Datum: 13/9/21│Autor: admin

Konačna rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 
 
AKTUELNO│Datum: 6/9/21│Autor: admin

 

AKTUELNO│Datum: 6/9/21│Autor: admin

 Privremena rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 
AKTUELNO│Datum: 3/9/21│Autor: admin

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli će se održati dana 06. 09. 2021. godine u 10,00 sati prema sljedećem rasporedu prostorija:
Amfiteatar A1: Psihologija, Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost
Učionica 135: Pedagogija i Razredna nastava
Učionica 104: Historija, Politologija, Turski jezik i književnost, Socijalni rad i Žurnalistika      Kandidati na prijemni ispit trebaju ponijeti: ličnu kartu ili pasoš, hemijsku olovku koja piše plavo i zaštitnu masku

 

 

AKTUELNO│Datum: 6/7/21│Autor: admin

Konačna rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 
AKTUELNO│Datum: 7/7/21│Autor: admin

OBAVIJEST

 Obavještavamo prijavljene kandidate na studijskim programima Engleski jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Predškolski odgoj i obrazovanje i Razredna nastava da je prilikom objavljivanja Privremene rang liste od 06.07.2021. godine broj: 02/5-3300/21 učinjena tehnička greška, naime u konačnom zbiru bodova na privremenoj rang listi u konačni zbir nisu uračunati bodovi sa eksterne mature niti kod jednog kandidata.

 

Uočena greška je ispravljena tako da ponovo objavljujemo privremenu rang listu sa uračunatim bodovima sa eksterne mature za gore navedene studijske programe. Lista je dostupna OVDJE

 

Svim kandidatima koji su pristupili prijemnom ispitu na gore navedenim studijskim programima ljubazno se izvinjavamo.

AKTUELNO│Datum: 6/7/21│Autor: admin

 Privremena rang-lista kandidata je dostupna OVDJE.

 
AKTUELNO│Datum: 21/6/21│Autor: admin

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkursi su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 21.06.2019. god.

 

Sve potrebne informacije o konkursima možete pronaći OVDJE

 

AKTUELNO│Datum: 14/6/21│Autor: admin
Raspored završnih ispita za treći ciklus studija je dostupan OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 14/6/21│Autor: admin
Raspored završnih ispita za drugi ciklus studija je dostupan OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 07/6/21│Autor: admin
Raspored završnih ispita je dostupan OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 24/5/21│Autor: admin
Online potvrda izlaska na ispite je dostupna OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 19/5/21│Autor: admin
Raspored ispita za apsolvente je dostupan OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 17/5/21│Autor: admin

Zoom link za pristup predavanju:

https://us02web.zoom.us/j/89467162379?pwd=dysvQXpWY1EralFLUmZVTUVWMkkzQT09

Meeting ID: 894 6716 2379

Passcode: 971973

 
AKTUELNO│Datum: 19/4/21│Autor: admin

Najava predavanja “Tehnologije za glas i govor”.                                 

Obavještavamo vas da će u srijedu, 21. 4. 2021. godine u 17.000 sati prof. dr. sci. Marija Omazić (Univerzitet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) održati javno online predavanje o temi “Tehnologije za glas i govor”. 

Zoom link za pristup predavanju:

https://us02web.zoom.us/j/86005305967?pwd=ODJoNy9SWi9Zc3VIT2VUYXB0Y1BiQT09

Meeting ID: 860 0530 5967

Passcode: 735080

AKTUELNO│Datum: 01/04/21│Autor: admin
Raspored ispita za aprilski rok za studente drugog ciklusa možete preuzeti OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 01/04/21│Autor: admin
Raspored ispita za aprilski rok možete preuzeti OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 31/03/21│Autor: admin
Obavijest za studente drugog ciklusa
Poštovane kolegice i kolege, 
Aprilski ispitni rok je od 5. 4.  do 16. 4., pa vas molim da se najkasnije do ponedjeljka, 4.4. prijavite online, kao i ranije, na adresu potvrda.ispita@gmail.com i da navedete podatke: 

Ime i prezime studenta, Odsjek, Studijski program, Predmet, Godina u kojoj je predmet slušan , Ispitivač

prof. dr. Adisa Imamović, voditeljica drugog ciklusa
 
AKTUELNO│Datum: 26/03/21│Autor: admin

Studenti koji ne mogu pristupiti unitz.ba mailu  mogu se javiti na email: admin-un@unitz.ba

AKTUELNO│Datum: 25/03/21│Autor: admin

Online prijava izlaska na ispite (aprilski rok)

AKTUELNO│Datum: 25/3/21│Autor: admin
Završna, diseminacijska konferencija u okviru projekta TEACHER bit će održana 29.03.2021. godine sa početkom u 12.00. putem zoom platforme. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati i ishodi projektnih aktivnosti u kojima je Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli učestvovao sa partnerskim univerzitetima iz Evropske unije i BiH. Voditeljica projekta dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, van. prof. će prezentirati ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta, te istaknuti značaj koji je učešće u projektu imalo za razvoj nastavnog plana i programa i nastavni proces na studijskom programu Predškolskog odgoja i obrazovanja.
Zainteresovani nastavnici i studenti se mogu priključiti putem linka
https://us02web.zoom.us/j/82948809940?pwd=TjZLNURPdE0rUEZrMkg4cmxsTUZ3QT09
Meeting ID: 829 4880 9940
Passcode: 7777
AKTUELNO│Datum: 19/3/21│Autor: admin
Raspored apsolventskih rokova je dostupan OVDJE.
AKTUELNO│Datum: 16/3/21│Autor: admin

U okviru projekta Introducing Competence-based Preschool Teacher Education Curricula in Bosnia and Herzegovina – Teacher će se održati gostujuće predavanje u srijedu 17.3.2021. u 9.00 putem Zoom aplikacije             

 https://us02web.zoom.us/j/84232605824?pwd=RnBKMFlHUHlJTE9tSmlVbUhicXlPZz09             

Meeting ID: 842 3260 5824                     

Passcode: 987661

 

 
AKTUELNO│Datum: 9/3/21│Autor: admin

Studenti koji planiraju izaći na apsloventke rokove u martu se trebaju javiti voditeljima studijskih odsjeka do utorka  16.3.2021. Studenti studijskog odsjeka Njemački jezik i književnost će informaciju dostaviti višoj asistentici Zerini Brkić, a studenti studijskog  odsjeka Žurnalistika višoj asistentici Ameli Delić.

AKTUELNO│Datum: 22/2/21│Autor: admin

Rasporedi nastave su dostupni na mrežnim stranicama odsjeka. 

AKTUELNO│Datum: 18/2/21│Autor: admin
Raspored ispita za studente drugog i trećeg ciklusa možete preuzeti OVDJE. 
AKTUELNO│Datum: 18/2/21│Autor: admin
Manifestacija „Dan maternjeg jezika – Slavimo višejezičnost u BiH“
 
Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli svake godine organizira obilježavanje Međunarodng dana maternjeg jezika 21. februara s ciljem unapređivanja, učenja, njegovanja i razvoja maternjeg jezika, te njegovanja jezičke i kulturne različitosti i višejezičnosti.
Profesori i studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i ove godine u saradnji sa Studentskim vijećem Filozofskog fakulteta, Udruženjem građana slovenačkog porijekla Tuzla, učenicima i profesorima osnovnih škola sa područja TK:OŠ „Miladije“, OŠ „Novi grad“ Tuzla, Druga osnovna škola Srebrenik i OŠ „Sjenjak“ organiziraju manifestaciju pod nazivom Dan maternjeg jezika – Slavimo višejezičnost u BiH.
 
Manifestacija „Dan maternjeg jezika – Slavimo višejezičnost u BiH“ bit će održana na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli 19. 2. 2021, sa početkom u 12 sati.
 
AKTUELNO│Datum: 12/2/21│Autor: admin

Najava predavanja Pariški zbornik (1375) i Hvalov zbornik (1404) u suodnosu.

Poveznica za pristup predavanju je dostupna OVDJE.

 
AKTUELNO│Datum: 11/1/21│Autor: admin

Raspored ispita u januarsko- februarskom roku možete preuzeti OVDJE. 

 
 
AKTUELNO│Datum: 28/1/21│Autor: admin

U srijedu, 3. februara 2021. godine u 17.00 sati će biti održana online panel diskusija pod nazivom “Filozofski NE ŠUTI”. Diskusija je dio programa IV ciklusa otvorenih predavanja “Srijeda na Filozofskom fakultetu”, a cilj joj je doprinijeti stvaranju sigurnog prostora za prijavljivanje bilo kakvog oblika uznemiravanja, diskriminacije ili nasilja po bilo kom osnovu (spolna pripadnost, rodni identitet, seksualna orijentacija, etnička, vjerska i socijalna pripadnost i drugo).

 

AKTUELNO│Datum: 28/1/21│Autor: admin
Važna obavijest o  završetku drugog ciklusa studija za studente upisane zaključno sa ak. 2014/15. godinom

Odluka o izmjenama i dopunama pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli broj: 03-5915-1-3/20 koju je donio Senat Univerziteta u Tuzli 09.12.2020. godine. Ovom Odlukom utvrđeni rokovi i način završetka drugog ciklusa studija za studente upisane zaključno sa ak. 2014/15. godinom

 
AKTUELNO│Datum: 9/10/20│Autor: admin

Informacija o načinu organizacije nastave za nastavnike i saradnike

AKTUELNO│Datum: 9/10/20│Autor: admin

Informacija o načinu organizacije nastave za studente

 

 

 

 

AKTUELNO│Datum: 05/05/20│Autor: admin

Promotivna afiša Filozofskog fakulteta

Dragi budući studenti Filozofskog fakulteta,

Naš Filozofski fakultet je ustanova koja obrazuje buduće učitelje predškolskog obrazovanja, razredne nastavne, nastavnike i profesore predmetne nastave maternjeg i stranih jezika, historije, filozofije, sociologije, buduće pedagoge, psihologe, socijalne radnike, politologe i novinare koji u svojoj nastavnoj praksi već ozbiljno raspravljaju o temama kao što su socijalna osjetljivost, rodna ravnopravnost, društvo jednakih mogućnosti i promoviranje različitosti. Na Filozofskom fakultetu studenti se pripremaju za tržište rada koje se mijenja. Pojedini poslovi nestaju, ali nastaju neke nove poslovne mogućnosti. Studijski programi Filozofskog fakulteta svojim jakim i širokim naučnim temeljima mogu spremno dočekati te velike promjene i prilagoditi se potrebama tržišta rada.Promotivnu afišu Filozofskog fakulteta možete preuzeti OVDJE. 

 

 AKTUELNO│Datum: 30/04/20│Autor: admin

 

Odluku Senata o načinu organizacije i realizacije nastave i ispita broj: 03-1999-1-1/20 od 30.04.2020. godine  možete preuzeti OVDJE.

Sve dodatne informacije i upute povodom nastale situacije sa virusom COVID-19 možete pratiti na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli – www.untz.ba

 

 

AKTUELNO│Datum: 23/03/20│Autor: admin  

Dragi studenti, 

Obavještavamo vas da se za sve informacije koje se tiču izdavanja potvrda i uvjerenja možete obratiti mailom na ifeta.roznjakovic@untz.ba i selma.sprecic@untz.ba

Sve dodatne informacije i upute povodom nastale situacije sa virusom COVID-19 možete pratiti na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli – www.untz.ba

 

AKTUELNO│Datum: 23/03/20│Autor: admin 

 

„Sami“ zajedno pobijedimo u izolaciji!

 

Dragi studenti i dragi sugrađani,

Pred nama je izazovno vrijeme i važno je prihvatiti da se pridržavamo svih uputa koje nam daju nadležne službe. Mjere društvene izolacije i karantene mogu nam se činiti ograničavajuće i mogu predstavljati određenu vrstu kazne, ali koliko god nam to izgleda malo vjerovatno, uvedene su upravo zbog nas, zbog brige o nama i našim bližnjima. Društvena izolacija i distanciranje smatra se ključnom za usporavanje širenja virusa i smanjivanje opterećenja zdravstvenog sistema. Stoga je odgovornost za zdravlje svih nas na svima nama pojedinačno i važno je da se pridržavamo svih uputa i mjera koje nam propisuju nadležne službe, jer jedino pridržavajući se istih vodimo računa o sebi i drugima.

Normalno je da nas bilo koji oblik izolacije ispunjava strahom i očajem. Druženje je za većinu ljudi mehanizam nošenja sa stresom jer su ljudi po prirodi društvena bića, a sada se s ovim stresom moramo nositi držeći se podalje jedni od drugih. Osjećaj gubitka kontrole, neizvjesnost, strah i zabrinutost za nas i naše bližnje može dovesti do toga da ostanemo „zaglavljeni“ u svojim mislima. Ali važno je imati na umu da i u izolaciji nismo sami, da je naša porodica,  da su naši prijatelji i svi oni koji nam pružaju utjehu tu sa nama. Možda smo ograničeni prostornim kontaktom, ali osjećaj bliskosti koji imamo ne može nestati niti biti ograničen prostorom. Dijeleći brigu i zajedničku stvarnost možemo postati još bliži.

Ukoliko imate potrebu potražite kontakt sa bliskim osobama i razgovarajte o svemu onome što osjećate i što vas brine. Razgovor sa stručnjacima vam može pomoći i nemojte oklijevati da ih kontaktirate. Vaši nastavnici su tu da vam pruže potrebnu podršku, i potražite je. Vašim nastavnicima, kao i vama potrebna je prilagodba na novonastalu situaciju, na novi način rada i nove obaveze. Sve to može izgledati previše zahtjevno, ali komunicirajući zajedno možemo prevazići većinu prepreka.

Nemojte se kriviti ako imate negativna osjećanja, ako mislite da ćete drugima pojačati strah koji i sami osjećaju, jer je i za vas i za druge važno da o tome razgovarate i to podijelite sa nekim drugim. Ukoliko smatrate da to ne možete podijeliti sa bližnjima, podijelite to sa nama. Nastavnici sa odsjeka Pedagogija-psihologija, ali i cijeli Filozofski fakultet i Univerzitet stoje vam na raspolaganju. Potražite naše kontakte na stranicama Fakulteta i Univerziteta i rado ćemo se odazvati vašem pozivu.

Kako bismo uspješno prevazišli izazove koji su pred nama važno je upoznati se sa onim što možemo očekivati

Uobičajeno je osjetiti anksioznost ili zabrinutost zbog sebe ili članova svoje porodice koji bi mogli biti izloženi virusu i širiti ga drugima. Također je normalno brinuti oko pribavljanja hrane i osobnih potrepština, ili izvršavanja obaveza.

Neki ljudi mogu imati problema sa spavanjem ili usmjeravanjem na svakodnevne zadatke. Izolacija može prekinuti našu svakodnevnu rutinu i može rezultirati osjećajem tuge ili niskog raspoloženja. Ukoliko ga ne iskoristite produktivno, vrijeme provedeno kod kuće također može izazvati osjećaj dosade i usamljenosti

Također možete osjetiti ljutnju ili ogorčenost prema onima koji su izdali naredbe o izolaciji ili ako smatrate da ste izloženi virusu zbog nepažnje druge osobe. Ako ste bolesni ili ste bili izloženi nekome ko ima virus, možda ćete se osjećati stigmatizirani od strane drugih, koji se boje da će oboljeti od bolesti ako komuniciraju s vama.

Nemojte bježati od svojih osjećanja niti osjećati stid i krivicu zbog njih. Za cijeli svijet ovo je nepoznata situacija i svi zajedno pokušavamo iznaći pravi način prilagodbe i suočavanja sa istom.

Studenti mogu osjećati veliku zabrinutost zbog novog načina održavanja nastave, nemogućnosti udovoljavanjima zahtjevima i nemogućnosti savladavanja sadržaja. Normalno je da se pitate kada će ovo završiti...ako potraje kako ćemo završiti semestar....upisati narednu godinu? Svima nam se ta pitanja otvaraju, i važno je da smo ih svjesni, ali je još važnije da ne ostajemo „zaglavljeni“ s neodgovorenim pitanjima i da kontorlišemo ono što trenutno možemo kontrolisati. Posvetite se novom načinu učenja, izvršavajte redovno obaveze, komunicirajte sa nastavnicima i asistentima o poteškoćama koje imate i zajedno prevazilazite prepreke. Kao što je to učinjeno i sada, nadležne službe na Univerzitetu i u Vladi će blagovremeno iznaći adekvatne mjere za prevazilaženje ovih problema, ukoliko to bude potrebno.

 

Iskoristite izolaciju za sebe i za sve nas

Dok neke ideja izolacije i „odsječenosti“ od vanjskog svijeta može ispuniti strahom i očajem, drugima može biti prilika da posvete vrijeme sebi i aktivnostima koje ih ispunjavaju. Pročitajte neke od savjeta koji mogu pomoći da pobijedite izolaciju.

Prvo i najvažnije ograničite čitanje vijesti

Izloženost informacijama o virusu u medijima, osobitom onim negativnim, može dovesti do pojačanog osjećaja straha i tjeskobe. Stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju usklađivanje vremena provedenog na vijestima i društvenim medijima s drugim aktivnostima koje nisu povezane s ili izolacijom, poput čitanja, slušanja muzike ili gledanja televizije. Važno je dobiti tačne i pravovremene informacije u vezi s virusom, ali samo iz pouzdanih izvora.

Stvorite i slijedite svakodnevnu rutinu

Održavanje svakodnevne rutine može pomoći  da sačuvate osjećaj reda i svrhe u svom životu u stanju nepoznatosti izolacije i karantene. Pokušajte se uključiti u redovne dnevne aktivnosti, kao što su rad, vježbanje ili učenje, čak i ako se moraju izvoditi na daljinu. Mnogo truda trebalo je za organizaciju bilo kakvog vida učenja na daljinu i potrebno je da slijedite upute koje dobijete od nastavnika, te kontinuriano nastavite sa učenjem. Praćenje uputa i izvršavanje obaveza olakšat će vam savladavanje sadržaja i biti osnov za evaluaciju na predmetima. Konsultirajte nastavnike ukoliko su vam potrebna dodatna pojašnjenja kako biste olakšali savladavanje sadržaja.

Planirajte aktivnosti unaprijed i postavite realne dnevne ciljeve. Pridržavanje vašoj uobičajenoj rutini  činiti će vas aktivnijima, i lakše ćete se prilagoditi vanjskom svijetu kada nastupi vrijeme povratka uobičajenom načinu rada i obavezama.

 

Povežite se s drugim ljudima

Iako vaše interakcije licem u lice mogu biti ograničene, psiholozi savjetuju da komunicirate, koristeći telefonske pozive, tekstualne poruke, video chatove i društvene medije za pristup mrežama društvene podrške. Gledajte na ovo kao na priliku da razgovarate o svom iskustvu i emocijama koje osjećate ako se osjećate tužno ili anksiozno. Potražite one koje znate, a koji su u sličnoj situaciji. Facebook grupe su se već formirale kako bi se olakšala komunikacija i podrška među pojedincima od kojih se traži izolacija.

Izbjegavajte konflikte

Ako ste se samoizolirali s malom skupinom ljudi, bilo porodice ili prijatelja, to može smanjiti osjećaj usamljenosti, ali može predstavljati druge izazove, osobito se povećava mogućnost prepirki i svađa. Mogu nam ići na živce čak i oni koje volimo i koji su nam dragi, osobito kada smo dovoljno dugo s njima u istom prostoru. Raspoloženje vam može podići i preusmjeravanje aktivnosti ili udaljavanje od izvora konflikta na barem 15-tak minuta nakon kojih se obično razlog za svađu više ne čini toliko važan.

Započnite nešto novo

Zašto s ovim novo-stečenim vremenom ne biste napravili nešto posebno tokom dana u izolaciji? Napravite nešto drugačije....nešto što ste uvijek željeli a niste imali vremena za to....neka nova aktivnost ili neki poseban ritual u ovo vrijeme pomoći će vam da se radujete svakom novom danu i budete zadovoljniji. Bez obzira na okolnosti, vrijeme u izolaciji je naše vrijeme. Imate priliku iskoristiti ga za sebe i svoje bližnje i nemojte to propustiti.

Izgovora za nepridržavanje mjerama izolacije možemo naći mnogo, ali ako se samo malo potrudimo možemo naći još više razloga da slijedimo mjere zbog sebe i zbog svih nas.

Naše kontakte možete pronaći na sljedećem linku http://www.ff.untz.ba/index.php?page=nastavno-osoblje.


Zapamtite u izolaciji niste sami, svi smo zajedno!

 

 

Dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, van.prof.

Prodekanica za nastavu i studentska pitanja za društvene nauke

AKTUELNO│Datum: 15/03/20│Autor: admin 

Dragi studenti,
Obavještavamo vas da će se u trenutnim okolnostima obustave nastave u učionicama i nastavnim bazama, organizovati različiti oblici e-nastave, u skladu sa raspoloživim resursima (e mail, google classrooms, group chat, zoom).
Ovakav način organizovanja nastave se prvenstveno zasniva na našem zajedničkom entuzijazmu i želji da pružimo znanje našim studentima u ovim izuzetno teškim uslovima i pokažemo da je Filozofski fakultet institucija u službi zajednice.
                                                                                                                             AKTUELNO│Datum: 9/03/20│Autor: admin 

          AKTUELNO│Datum: 28/02/20│Autor: admin

Seminar Dr Dajane Džanović, EU and International Research Funding Team Manager Newcastle University

Dr Dajana Džanović, EU and International Research Funding Team Manager Newcastle University u četvrtak, 12.3.2020. u 13.00 sati održati će seminar u amfitetaru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Naziv seminara: Fondovi za međunarodne naučno-istrazivačke projekte iz Evrope i Velike Britanije
Ovaj seminar će se fokusirati na Evropske fondove kao sto su Horizon 2020 i Horizon Evropa i Globalni istraživački fond iz Velike Britanije. Posebno ćemo istaknuti opcije koje su otvorene naučnicima iz Bosne i Hercegovine.

AKTUELNO│Datum: 21/02/20│Autor: admin

U okviru projekta “Dijaspora za razvoj”-D4D, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske , u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH Filozofski fakultet će od 24. do 28. februara ugostiti prof.dr. Almira Smajića s Pedagoškog fakulteta, Univerziteta Montevalo, Alabama. Profesor Smajić će držati predavanja iz početne nastave matematike studentima studijskih programa Razredna nastava i Predškolski odgoj i obrazovanje. Ovo je druga posjeta profesora Smajića Filozofskom fakultetu. 21.mart 2019. je održao predavanje Atipične strategije i zabavna matematika, kao pomagala u razumjevanju osnovnih matematičkih pojmova. 

 AKTUELNO│Datum: 20/02/20│Autor: admin

 Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Odsjek za bosanski jezik i književnost su u srijedu 19.2. organizirali predavanje i svečani program povodom Dana maternjeg jezika. Rođenjem stečeno pravo na maternji jezik, koji nam niko ne može oduzeti, bogato jezičko naslijeđe u Bosni i Hercegovini, upotreba i stvaranje na jezicima triju naroda i  sedamnaest nacionalnih manjina i više su nego dovoljan razlog da  19.  februara promoviramo jezičku kulturu, raznovrsnost i višejezičnost. Svečani program su pripremili učenice i učenice iz osnovnih škola Miladije, Novi Grad, Centar, Sjenjak, Lipnica, Kreka, Tušanj, Druga osnovna škola Srebrenik, kao i Gimnazije "Meša Selimović", Katoličkog školskog centra " Sv.Franjo" i Behram-begove medrese. Zahvalnost dugujemo i njihovim nastavnicama i nastavnicima: Maksidi Hadžihasanović, Selmi Kopić, Silvi Milošević-Karamović, Jasminki Imamović Hadžić, Bernesu Aljukiću, Željki Vuković, Almedini Ademović, Azri Ušanović, Dijani Majstorović, Suzani Ostojić, Almiri Derdemez, Lejli Dervišević, Majdi Štumpf-Džaferagić, Saneli Kadrić i Amira Hukić.

U okviru  trećeg ciklusa otvorenih predavanja Srijeda na Filozofskom prof.dr. Amira Turbić Hadžagić i doc.dr. Sibel Akova s Univerziteta Yalova iz Turske su održale predavanje Bosanski jezik i Bošnjaci u Turskoj. Docentica Akova je predavanje održala na bosankom jeziku i na slikovit način pokazala kako se njeguje maternji jezik i kultura kada ste hiljadama kilometara udaljeni od domovine svojih predaka. 

 AKTUELNO│Datum: 06/02/20│Autor: admin

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Akademijom za umjetnost i kulturu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Burdur Mehmet Akif Ersoy Unverzitetom organizuju 4. Međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju Obrazovanje za interkulturalizam, koja će se održati od 17. do 18. septembra 2020.u Osijeku. Rok za slanje sažetaka je 30. maj. Detaljnije o konferenciji možete pročitati OVDJE.

                                                                                                                                       AKTUELNO│Datum: 30/01/20│Autor: admin

Objavljen je deseti broj časopisa Društvene i humanističke studije. Izdanja časopisa su dostupna OVDJE. 

                                                                                                                                       AKTUELNO│Datum: 28/01/20│Autor: admin

GOSTUJUĆE PREDAVANJE DR. LOUISE BUCKINGHAM NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Filozofski fakultet će 10. februara 2020. godine ugostiti Dr. Louisu Buckingham, profesoricu sa Novog Zelanda.
Dr. Louisa Buckingham sa Univerziteta u Aucklandu, Novi Zeland, će održati predavanje na temu Extreme parallels: a corpus-driven analysis of ISIS and far-right discourse (Ekstremne paralele: korpusna analiza diskursa grupe ISIS i ekstremne desnice), u kojem će izložiti rezultate lingvističke analize propagandnih materijala organizacije ISIS i desničarskih ekstremista. Mada su ideološki na suprotnim stranama, desničarski i islamski ekstremisti imaju u svom diskursu dosta zajedničkih ideja i emocija. U ovoj studiji predstavljene su ključne psihološke dimenzije, semantičke kategorije i ključne riječi koje nalazimo u manifestima počinitelja masakra u gradovima Christchurch i Utøya (desničarski ekstremisti Brenton Tarrant i Anders Breivik) i u propagandnom časopisu Rumiyah grupe ISIS. Louisa Buckingham i njena saradnica su identificirale elemente koji doprinose konstruiranju narativa mržnje, opasnosti i neophodnosti hitnog djelovanja.

Dr. Louisa Buckingham predaje na Univerzitetu u Aucklandu, Novi Zeland. U toku svog dugogodišnjeg internacionalnog iskustva univerzitetskog predavača provela je tri godine na Odsjeku za engleski jezik Univerziteta u Tuzli i dala veliki doprinos osnivanju i razvoju ovog Odsjeka.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 10. februara 2020. godine s početkom u 17.00 u Amfiteatru 2 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavanje će biti na engleskom jeziku.

   

 

 

  

ARHIVA VIJESTI 

Međunarodna razmjena studenata

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks1.jpg

Želite jedan semestar ili cijelu godinu provesti na studiju u inozemstvu? Usavršiti poznavanje stranog jezika, koristiti stipendije i programe međunarodne razmjene studenta? Studij na Filozofskom fakultetu nudi ove mogućnosti.

Naši prijatelji s drugih univerziteta

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks2.jpg

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli boravili su, u okviru međunarodnih programa mobilnosti, brojni profesori i studenti s drugih univerziteta. Pitali smo ih što misle o našim studijskim programima, osoblju i studentima.

Filozofski fakultet u medijima

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks3.jpg

Pregled vijesti, izvještaja, videopriloga i drugih sadržaja u kojima se pominje Filiozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, a koje se publicirali bh. mediji. Lista trenutno obuhvata događaje iz 2019., 2018. i 2017. godine.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni

Dekanat: +387 35 306 331

        + 38735 306 332 (fax)
Studentska služba: +387 35 306 365

                        +387 35 306 342

 Pitajte nas