Srijeda na Filozofskom fakultetu Naši programi Programi na master studiju Programi na doktorskom studiju Časopisi Filozofskog fakulteta

Srijeda na Filozofskom fakultetu

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanjima iz oblasti društvenih nauka i humanistike koja organizira Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini.

Saznaj više...

Naši programi

Filozofski fakultet nudi budućim studentima jedanaest studijskih programa. Svi programi utemeljeni su na višegodišnjem naučnom, stručnom i pedagoškom iskustvu, prilagođeni potrebama tržišta rada i oblikovani prema europskim načelima visokog obrazovanja.

Saznaj više...

Programi na master studiju

Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Saznaj više...

Programi na doktorskom studiju

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu pružava Vam neophodna stručna i naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Saznaj više...

Časopisi Filozofskog fakulteta

U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Filozofski fakultet u Tuzli izdaje časopise DHS, Bosanski jezik, ExELL i Historijska misao.

Saznaj više...

AKTUELNO

OBAVIJEST│Datum: 11/10/17│Autor: Elvis Vardo
Univerzitet u Tuzli ugostio «I Tuzlanske dane psihologije»

U organizaciji Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine - Podružnica Tuzla, Filozofskog fakulteta u Tuzli, JU Odgojni centar TK i UG Fenix Tuzla, realizovana je manifestacija «I Tuzlanski dani psihologije»...

OBAVIJEST│Datum: 2/10/17│Autor: admin
Publiciran treći broj časopisa DHS - Društvene i humanističke studije

Preuzmite novi broj naučnog časopisa DHS - Društvene i humanističke studije, koji tematizira izazove i perspektive savremene humanistike...

OBAVIJEST│Datum: 29/9/17│Autor: Admin
Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija

Pogledajte i preuzmite konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija ...

OBAVIJEST│Datum: 27/9/17│Autor: Admin
Konačne rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (treći upisni rok)

Pogledajte i preuzmite konačne rang liste kandidata kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini...

OBAVIJEST│Datum: 26/9/17│Autor: Admin
Privremene rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija

Pogledajte i preuzmite privremene rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija ...

OBAVIJEST│Datum: 10/7/17│Autor:Sanel Hadžiahmetović Jurida
Uspješno spajanje naučnog istraživanja i nastavnog procesa: Filozofski fakultet dobio suvremenu laboratoriju za translatologiju

Laboratorija omogućava obrazovanje vrhunskih stručnjaka u oblasti jezične industrije, poboljšava kompetentnost i kompetitivnost zaposlenika u naučnoistraživačkom radu i olakšava uključivanje Fakulteta u evropske istraživačke projekte...

Međunarodna razmjena studenata

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks1.jpg

Želite jedan semestar ili cijelu godinu provesti na studiju u inozemstvu? Usavršiti poznavanje stranog jezika, koristiti stipendije i programe međunarodne razmjene studenta? Studij na Filozofskom fakultetu nudi ove mogućnosti.

Programi na master studiju

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks2.jpg

Filozofski fakultet nudi Vam 21 program na II (master) ciklusu studija. Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Programi na doktorskom studiju

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks3.jpg

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu pružava Vam neophodna stručna i naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas