Domaći projekti

Realizirani

Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti: analiza učinaka (interpretacije) kulturnih stereotipa u književnosti na učenice i učenike srednjih škola
Naučnoistraživački projekt  odobren u okviru Javnog poziva za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, učesnici u projektu: dr. sc. Anisa Avdagić.

Relativizacija zločina: komparativna analiza medijskog izvještavanja o ratnim i postratnim silovanjima u BiH i regionu

Program 4. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“, učesnici u projektu: dr. sc. Vedada Baraković, dr. sc. Mirza Mahmutović, Nermin Terzić, MA, Erna Ključić, MA.

Stavovi bh srednjoškolaca prema engleskom jeziku
Program 4. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“, učesnici u projektu: dr. sc. Selma Kešetović, dr. sc. Jelena Ilić Plauc.

Multimedija u nastavi njemačkog jezika
Program 4. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“, učesnici u projektu: dr. sc. Ivica Tokić.

Psihološki problemi i mentalno zdravlje studenata
Program 4. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“, učesnici u projektu: dr. sc. Lubica Tomić Selimović.

Epistomološki potencijal kvantitativne i kvalitativne metode analize sadržaja u istraživanju masmedijske komunikacije
Program 4. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“, učesnici u projektu: dr. sc. Najil Kurtić.

Igre gladi u BIH kontekstu: studija uticaja distopijske književnosti na učenike srednjih škola Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, učesnici u projektu: dr. sc. Selma Veseljević Jerković, dr. sc. Demir Alihodžić.

 

Lokalni radio u globalnim procesima
Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, period trajanja projekta: 2009-2013 godina; učesnici u projektu: dr. sc. Vedada Baraković , dr. sc. Mirza Mahmutović.

Istraživanje interakcije engleskog jezika i Interneta kao online vida komunikacije u kontekstu engleskog kao globalnog jezika
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, učesnici u projektu: dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida (voditelj projekta), dr.sc. Mirza Džanić,  dr. sc. Jasmina Hanić, dr. sc.  Tanja Pavlović, dr. sc. Alma Jahić.

Tropi rata
Podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2012. i 2013. godini učesnici u projektu: dr. sc. Jasmina Husanović-Pehar, dr. sc. Damir Arsenijević, dr. sc. Sanja Berberović.

Prostori demokratskog govora: kontrastivna studija američkog i bosanskog političkog diskursa
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,  učesnici u projektu: dr. sc. Adisa Imamović, dr. sc. Sanja Berberović, dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, mr. sc. Nerma Pezerović.

Vitalni Znaci Tuzle (2012-2013)
Fondacija tuzlanske zajednice-prve fondacije za razvoj lokalne zajednice u BiH, učesnici u projektu: dr. sc. Hariz Šarić.

Zaštita djece (Child Protection), „Prevencija i borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ (2012-2013)
NVO World Vision Bosne i Hercegovine, učesnici u projektu: dr. sc. Hariz Šarić.

Sadržajni aspekti kvalitete dnevnih informativnih novina u Bosni i Hercegovini
Program 5 u okviru Internog poziva za finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2014. godini, učesnici u projektu: dr. sc.  Najil Kurtić, dr. sc.  Vedada Baraković, dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović.

Percepcija vjerodostojnosti online informacija među mladima
Program 5 u okviru Internog poziva za finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2015. godini, učesnici u projektu: dr. sc.  Zarfa Hrnjić Kuduzović.

Prosjačenje u Federaciji Bosne i Hercegovine (2013-2014)
Program 5. Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2014. godini pod nazivom: „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“,  učesnici u projektu: dr. sc. Hariz Šarić.

Sigurnost i zaštita djece na Internetu
Naučnostraživački dio projekata realiziran u partnerstvu Centra za socijalne inovacije i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu 2015 - 2016 godine, učesnici u projektu: dr. sc.  Asim Pandžić.

Osnaživanje osoba s invaliditetom za (samo)zapošljavanje
Naučnoistraživački projekt realiziran od strane Centra za socijalne inovacije u periodu 2015 i 2016 godine, učesnici u projektu: dr. sc. Nijaz Karić, dr. sc.  Asim Pandžić.

Značaj socijalnog kapitala za socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine
Projekt odobren po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, učesnici u projektu: dr. sc. Zlatan Delić, dr. sc. Hariz Šarić.

Odgojno-obrazovna podrška nadarenim učenicima osnovnih škola sa područja TK
Projekat u saradnji sa Društvom pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, učesnici u projektu:dr. sc. Lejla Muratović.

Bosna i Hercegovina u jugoslovenskim državnim okvirima
U organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Društva historičara TK, učesnici u projektu: dr. sc. Izet Šabotić, dr. sc. Sead Selimović, dr. sc. Adnan Jahić.

Projekat izrade monografije „Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995.
U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja u Vladi TK, pokrenut je projekat izrade monografije „Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine“.  Nosioci navedenog projekta i autori monografije su prof. dr. Sead Selimović (voditelj projekta) i prof. dr. Izet Šabotić. Stručni saradnici u projektu su mr. Omer Zulić, mr. Jasmin Jajčević i Adnan Tinjić, prof.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas