Rukovodstvo Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta

Predsjednik SVFF

Samir Sinanović

Samir Sinanović, rođen je 4.1.1996. godine u Tuzli. Pohađao je Osnovnu školu u Kalesiji. Mješovitu srednju školu je također završio u Kalesiji. Bio je aktivan član Vijeća učenika MSŠ Kalesija.


Nakon završetka srednje škole, upisao je Filozofski fakulet, Odsjek za filozofiju-sociologiju, a trenutno je student III godine.


Na drugoj godini je postao aktivan član ASFF-a,izabran za v.d. predsjednika Upravnog odbora akademske 2016/17. , kao i člana NNV-a Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ak. 2017/18. godine je izabran  za predsjednika SVFF-a, za član Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli iz reda studenata teponovoizabran za člana NNV-a Filozofskog fakulteta.


Kontakt telefon: +38761040224


E-mail: sinanovicsamir96@gmail.com

 

Dopredsjednik SVFF

Faruk Halilović

Predsjednik Skupštine SVFF

Ahmo Mehmedović

Dopredsjednik Skupštine SVFF

Edina Sejdinović

Sekretar VSFF

Amina ParlićKontakt info

Adresa: Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: svff.untz@gmail.com

Predsjednik SVFF: Samir Sinanović
email: sinanovicsamir96@gmail.com

Pitajte nas