Rukovodstvo Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta

Predsjednica SVFF

Ahmedina Smajlović

Ahmedina Smajlović, rođena je 01.02.1993, godine u Srebrenici. Osnovnu školu je završila u Puračiću, a potom je završila Begram – begovu medresu u Tuzli, kroz osnovno i srednje obrazovanje bila je više puta nagrađivana kao najvjerniji član biblioteke. Asocijaciji studenata Filozofskog fakulteta pridružila je ak. 2016/17. godine. Nakon registracije Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta UNTZ, vršila je funkciju predsjednice Nadzornog odobra, te je član Naučno – nastavnog vijeća Filozofskof fakulteta od ak. 2018/19., a od ak. 2019/20. vrši funkciju predsjednice Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta UNTZ. Ahmedina je ambasador Akademije Izvrsnosti BiH, a u prethodne dvije godine provodila je projekat Society Care, finansiran od strane Ambasade SAD u BiH.

Telefon: 062 872 893

Mail: ahmedina.smajlovic@gmail.com

 

Dopredsjednica SVFF:   Merima Osmanović

Predsjednik Skupštine SVFF: Samir Sinanović

Dopredsjednik Skupštine SVFF: Ajdin Trumić

Sekretar SVFF: Maida ŠljivićKontakt info

Adresa: Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: svff.untz@gmail.com

Predsjednik SVFF: Samir Sinanović
email: sinanovicsamir96@gmail.com

Pitajte nas