Međunarodna razmjenaFilozofski fakultet nastoji studentima omugućiti da barem jedan semester u toku školovanja provedu na nekom univezitetu u inostranstvu i na taj način još više prodube svoja znanja i doprinesu boljitku našeg fakulteta, ali i šire društvene zajednice. Neki od programa razmjene u kojima mogu učestvovati naši studenti su Foreign Fulbright Student Program, DAAD, ÖAAD, ERASMUS, CEEPUS, Mevlana i drugi. Za sva pitanja studenti se mogu obratiti prodekanici za naučnoistraživački rad prof dr. Gabrielu Pinkasu na gabriel.pinksas@untz.ba, kao i Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na international@untz.ba.

 

CEEPUS

 CIII-HR-1107-02-1718 Philosophy and Interdisciplinarity CEPUSS IIII, Coordinator of the whole network: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy, PhD Ljudevit Fran Jezic; local network partner: University of Tuzla, Faculty of Humanities and Social Sciences, PhD Rusmir Sadic


CIII-SI-0711-05-1617 - TRANS - TRANSkultureller Kommunikation und TRANSlation
CEPUSS IIII,Coordinator of the whole network: University of Maribor, PhD Vlasta Kučiš, local network partner: University of Tuzla, Faculty of Humanities and Social Sciences, PhD Jasmina Đonlagic Smailbegovic


CIII-HR-1005 Educational Systems in Central Europe
CEPUSS IIII, Coordinator of the whole network: J.J.Strossmayer University in Osijek, Faculty of Education, phd Vjekoslav Galzina; local network partner: University of Tuzla, Faculty of Humanities and Social Sciences, PhD Selma Veseljevic Jerkovic


CIII-AT-0119-00-1819- *e-Bologna* Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe
CEPUSS IIII,Coordinator of the whole network: University of Vienna, Mag. BA Karlheinz Spitzl, local network partner: University of Tuzla, Faculty of Humanities and Social Sciences, PhD Meliha Hrustić

ERASMUS +

ERASMUS + programa kojeg je pokrenula Evropska Komisija s ciljem približavanja zemalja Zapadnog Balkana prema zemljama članicama Evropske unije. Projekat predstavlja akademsku saradnju kroz koju studenti, nastavnici i saradnici sa partnerskih i nepartnerskih univerziteta sa područja zemalja Zapadnog Balkana mogu provesti određeni period akademske mobilnosti na jednom od partnerskih univerziteta u Evropskoj uniji, i obrnuto. Prijava za stipendije vrši se putem Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na international@untz.ba.

Mevlana

Programu razmjene „Mevlana“ s univerzitetima Republike Turske s kojima Univerzitet u Tuzli ima potpisane protokole. Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske pokriva troškove mjesečne stipendije, zdravstvenog osiguranja i prevoza, a više informacija kao i potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete naći na sljedećem linku: https://mevlana.yok.gov.tr/?page=anasayfa.

U prijavi je važno naznačiti na koji univerzitet student ili nastavnik želi aplicirati. Univerzitet u Tuzli ima ugovore sa sljedećim Univerzitetima u Turskoj:

 • Trakya University,
 • Ondokuz Mayis University,
 • Akdeniz University,
 • Sinop University,
 • Technical University,
 • Yildiz University,
 • Amasya University, 
 • Suleyman Sah University,
 • Çanakkale Onsekiz Mart University,
 • Hasan Kalyoncu University

Stipendije Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Međunarodni studenti zainteresirane za studiranje u Americi trebaju posjetiti web stranicu "Education USA", sekcija “Education” ili kontaktirajte Koordinatora za akademske razmjene:

Američka ambasada – Ured za odnose s javnošću
Hamdije Čemerlića 39
71000 Sarajevo
+387 (33) 619-593
bhexc@state.gov

Neki od programa razmjene Vlade Sjedinjenih Američkih Država su:

E-Teacher

Ovaj program omogućuje profesorima engleskog jezika pohađanje naprednih online nastavnih tečajeva za napredovanje u karijeri. Uspješni kandidati moraju biti spremni podijeliti svoje znanje s kolegama profesorima.

Foreign Fulbright Student Program

U oviru ovog programa studenti mogu raditi na istraživanja za magistraski i doktorat prijavljen na matičnom fakuletu u Bosni I Hercegovini, a pri tome koristiti dostupne resurse na američkim univerzietima.

Foreign Fulbright Visiting Scholar Program

Vodeći Fulbright program omogućuje naučnicima sa zvanjem doktora nauka da na jednom od univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama se bave naučno-istraživačkim radom i na taj način budu kulturni ambasadori Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli se realizuje velik broj različitih oblika međuuniveritetske i međunarodne suradnje:

 • saradnja na osnovu ugovora koje je Univerzitet u Tuzli potpisao sa brojnim Univerzitetima u Bosni i Hercegovinii inostranstvu
 • saradnja s Fondom Ujedinjenih nacija za djecu
 • međunarodni stručni i naučni projekti
 • organizacija međunarodnih konferencija i seminara
 • uključivanje spoljnih saradnika i pozvanih predavača iz u nastavu na sva tri ciklusa studija 
 • saradnja nastavnika Fakulteta na drugim viskoškolskim institucijama
 • učešće u programima razmjene studenta i uposlenika (Foreign Fulbright Student Program, Foreign Fulbright Visiting Scholar Program, Fulbright Senior Specialist, Junior Faculty Development Programme, DAAD, ÖAAD, ERASMUS, SUNBEAM, SIGMA Agile, Mevlana, itd.).
 • zajedničko izdavanje časopisa u saradnji s institucijama iz inostranstva (ExELL)
 • uključivanje inostranih recenenata i gostujućih urednika u uredničke i naučne odbore časopisa u izdanju Fakulteta (ExELL, Bosanski jezik)
 • učešće nastavnika Fakulteta u uredničkim i naučnim odborima inostranih časopisa i konferencija
 • članstva nastavnika I saradnika u međunarodnim stručnim i naučnim udruženjima.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas