Programi na III (doktorskom) ciklusu studijaProgrami trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu su osmišljeni na način da otvorimo našim studentima vrata svijeta nauke i istinskog naučno-istraživačkog rada. Kako bismo obogatili naučno-nastavni proces na trećem ciklusu težimo da pored nastavnika sa Univeziteta u Tuzli obavezno učestvuju i nastavnici s drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Komunikologija

Historija - Stari vijek

Lingvistika

Književnost

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas