Programi na III (doktorskom) ciklusu studijaProgrami trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu su osmišljeni na način da otvorimo našim studentima vrata svijeta nauke i istinskog naučno-istraživačkog rada. Kako bismo obogatili naučno-nastavni proces na trećem ciklusu težimo da pored nastavnika sa Univeziteta u Tuzli obavezno učestvuju i nastavnici s drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Komunikologija

Komunikologija (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2021/22. god.)

Historija - Stari vijek

Prostor današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Lingvistika

Lingvistika (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Književnost

Književnost (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)                                                                                                                  

Socijalni rad (s primjenom od ak. 2021/22. god.)

Psihologija (s primjenom od ak. 2023/24. god.)

Pedagogija (s primjenom od ak. 2023/24. god.)

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas