Pozivamo sve zainteresirane da i ove godine prisustvuju predavanjima iz oblasti društvenih nauka i humanistike, koja organizira Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini. Serija predavanja pod nazivom „Srijeda na Filozofskom fakultetu“ održavaju se jednom mjesečno, a sva predavanja otvorena su za zainteresirane javnosti, odnosno građanstvo. U okviru drugog ciklusa otvorenih predavanja, na Filozofskom fakultetu izlagat će pored profesora s ovog fakulteta i gostujući profesori sa univerziteta u Republici Hrvatskoj.


Fakultet ovim aktivnostima želi potaknuti popularizaciju nauke, izgraditi se kao prostor za razmjenu znanja i mišljenja o javno značajnim temama, obogatiti kulturni život grada te, u konačnici, potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.

RASPORED PREDAVANJA

24. oktobar 2018.

Psihosocijalni aspekti tranzicije u roditeljstvo

Dr. sc. Marina Nekić, docentica


21. novembar 2018.

O procesu zaštite mjesnih govora kao nematerijalnoga kulturnog dobra Republike Hrvatske

Dr. sc. Emina Berbić Kolar, vanredna profesorica


12. decembar 2018.

Protiv komodifikacije - za komunifikaciju: O subjektu i vremenu emancipativne politike u kulturnoj produkciji

Dr. sc. Jasmina Husanović, vanredna profesorica


9. januar 2019.

Etika u izgnanstvu: alternativne činjenice, lažne vijesti i postnovinarstvo

Dr. sc. Vedada Baraković, vanredna profesorica


20. februar 2019.

Volim maternji jezik: njegovanje kulture govora i tolerancije

Dr. sc. Amira Turbić Hadžagić, vanredna profesorica


20. mart 2019.

Protokoli skupnog prevodjenja u prevodilackoj didaktici

Dr. sc. Tanja Pavlović, vanredna profesorica


3. april 2019.

Odstupajuće navike hranjenja kod mladih: Uloga kvalitete porodične interakcije u njihovom nastanku i razvoju

Dr. sc. Melisa Husarić, docentica

Dr. sc. Erna Emić, docentica


16. maj 2019.

Savremeni izazovi odgoja u porodici

Dr. sc. Alma Malkić Aličković, docentica


Sva predavanja počinju u 17 sati u prostoriji 135 (I sprat) Filozofskog fakulteta u Tuzli (Dr. Tihomila Markovića 1.).

Ulaz je besplatan!

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas