Studij usmjeren na razvoj kritičkog promišljanja stvarnosti

 

Osnovni cilj organiziranja studijskog odsjeka Filozofija- sociologija je u izgradnji uslova za obrazovanje i usavršavanje stručnih i naučnih kadrova koji će biti u stanju da brzo implementiraju nove tranzicijske i razvojne potrebe bosanskohercegovačkog društva i države, u domenu vlastite društveno-kulturne i obrazovne prakse, uvažavajući dostignute europske standarde obrazovanja, a to znači educirati studente za sadašnjost i budućnost. Dokazi o postojanju društvene potrebe za obrazovanjem ovog profila kadrova na području TK-a, regije sjeveroistočne Bosne i šire su više nego upečatljivi.

Kompetencije nakon završetka Prvog (I) ciklusa studija „Filozofija - sociologija“, studenti su osposobljeni da rade sljedeće poslove:

• Da samostalno izvode nastavu iz nastavnih predmeta: Filozofija, Logika, Etika, Estetika, Sociologija, Demokratija i ljudska prava, Kultura religija i srodnih nastavnih predmeta u srednjim i osnovnim školama;

• Da samostalno obavljaju filozofska i sociološka istraživanja u svim sferama društvene stvarnosti;

• Da samostalno ili pak u stručnim timovima učestvuju i izradi socioloških projekata iz oblasti: proizvodnje urbanog planiranja, demografske, socijalne, kulturno - umjetničke, sportske i zdravstvene politike, političkog marketinga i medijske politike;

• Da samostalno kreiraju i realiziraju istraživanja u oblasti filozofije - sociologije za potrebe raznih društvenih institucija i ustanova, a prije svega za institucije društvenog i političkog planiranja;

• Da samostalno rade u institucijama socijalne zaštite (općinski centri za socijalni rad, savjetovališta za mlade, brak i porodicu), kazneno - popravnim zavodima (zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog tipa), disciplinskim centrima, gerijatrijskim ustanovama;

• Da samostalno rade u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, pedagoškim zavodima, ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje, u institucijama kulture, socijalno - humanitarnim organizacijama, sportskim kolektivima, u institucijama za društvenu zaštitu djece, u službama i institucijama za zapošljavanje, u ustanovama zdravstvene djelatnosti.