Serijske publikacije

U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Filozofski fakultet u Tuzli izdaje časopise DHS – Društvene i humanističke studije, Bosanski jezik, ExELL (Explorations in English Language and Linguistics) i Historijska misao.

DHS – Društvene i humanističke studije

Časopis DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE pokrenut je 2016. godine u namjeri da se na našem Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Izlazit će dva puta godišnje u elektronskoj i hard copy verziji. Uvršten je u bazu podataka CEEOL i nalazi se na linku: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1533

Bosanski jezik

Časopis Bosanski jezik izlazi od 1997. godine a izdaje ga Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Časopis je uvršten u dvije baze podataka: EBSCO i C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library).

ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)

ExELL (Explorations in English Language and Linguistics) je elektronski časopis sa međunarodnom recenzijom, nastao kao rezultat dugogodišnje saradnje Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka i Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Historijska misao

Časopis Historijska misao je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Izdavači su pokrenuli časopis temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih uvida kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas