O nama

Nastanak i razvoj: višegodišnje naučno, stručno i pedagoško iskustvo

Filozofski fakultet u Tuzli utemeljen je 1960/61. godine kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod imenom Viša pedagoška škola. Viša pedagoška škola je prerasla u Pedagošku akademiju, u kojoj su se obrazovali nastavnici srpskohrvatskog jezika, matematike, fizike, hemije, biologije, historije, geografije i tjelesnog odgoja. Razvoj se nastavlja 1993. godine kada Pedagoška akademija zvanično postaje Filozofski fakultet. Napravljeni su i kvalitativni i kvantitativni pomaci. Dvogodišnji nastavnički studij prerastao je u četverogodišnji, a znatno je povećan i broj studijskih grupa. Otvoreni su odsjeci žurnalistike, engleskog, njemačkog i turskog jezika, socijalnog rada i filozofije-sociologije. Postupno se iz Filozofskog fakulteta izdvajaju studiji matematike, fizike, hemije i biologije i formiraju Prirodno-matematički fakultet, a kasnije i studij tjelesnog odgoja prelazi na novoosnovani Fakultet tjelesnog odgoja i sporta. Procesom izdvajanja navedenih studijskih grupa Filozofski fakultet postaje visokoškolska ustanova na kojoj su obrazuju studenti isključivo humanističkog i društvenog usmjerenja.

Od akademske 2008/09. godine svi studiji se izvode po bolonjskom modelu, u tri ciklusa studija. Na 13 studijskih programa Filozofskog fakulteta danas je zaposleno 65 univerzitetskih nastavnika i 16 saradnika, a u nastavi učestvuju i brojni saradnici i stručnjaci iz prakse.

Filozofski fakultet u Tuzli važna je visokoškolska naučna i obrazovna ustanova. Generacije učitelja, nastavnika, prevodilaca, pedagoga, psihologa, publicista i novinara stekle su svoje diplome, magisterije i doktorate na ovom Fakultetu, a među bivšim studentima Fakulteta su današnji univerzitetski i gimnazijski profesori, istraživači, ministri, književnici, novinari, publicisti, medijski analitičari i stručnjaci za odnose s javnostima.

Obrazovanje: prvi fakultet društvenih i humanističkih nauka u Tuzli


Filozofski fakultet u Tuzli profilirao se kao prepoznatljiv regionalni centar kvalitetnih akademskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Koristeći iskustva srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavnici i saradnici imaju za cilj da budućim studentima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa. Osoblje i uprava Fakulteta kontinuirano rade na uvođenju novih oblika nastave, te na unapređenju postojećih. Jedan od osnovnih ciljeva je ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja u skladu s potrebama društvene zajednice.

Na jedanaest odsjeka, studentima se nudi trinaest programa prvog ciklusa studija: Bosanski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Pedagogija, Psihologija, Razredna nastava, Predškolski odgoj, Žurnalistika, Socijalni rad, Filozofija-sociologija, Politologija i Historija. Svi programi prvog ciklusa traju četiri godine, a završetkom ovih studija stječe se titula bachelora.

Fakultet također ima dvadeset i dva program drugog ciklusa studija iz raznih oblasti društvenih i humanističkih nauka, kao i četiridoktorska studija. Drugi ciklus studija traje jednu godinu, nakon čega se stječe titula magistra struke. Doktorski studij traje tri godine.

Filozofski fakultet pruža dobru osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u u obrazovanju, nauci, kulturi, bibliotekama, institutima, muzejima, arhivama, turizmu, medijima, izdavaštvu, novinarstvu, odnosima s javnostima, diplomaciji, administraciji i brojnim slobodnim profesijama, ali i za nastavak daljnjeg naučno-istraživačkog rada na istom ili srodnim fakultetima.

Studentima sva tri ciklusa omogućena je mobilnost kroz programe međunarodne akademske razmjene i saradnje, tako da imaju priliku provesti semestar ili akademsku godinu na prestižnim evropskim i američkim unverzitetima.

Naučno-istraživački rad realizira se kroz međunarodne i domaće projekte, kao i kroz saradnju sa stručnim udruženjima i nevladinim organizacijama. Fakultet je u svom dosadašnjem radu bio organizator i suorganizator brojnih naučnih i stručnih konferencija i skupova. U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Fakultet izdaje časopise DHS - Društvene i humanističke studije, Bosanski jezik, Historijska misao i ExELL (Explorations in English Language and Linguistics).           

Viša pedagoška škola

1. Saljo Ljamović, profesor (1960-1973), direktor

Pedagoška akademija

2. Hajrudin Hadžihasanović (1974-1976), dekan

3. Mihajlo Bugarinović (1976-1980), dekan

4. Zvonko Azinović (1980-1981), dekan

5. Milija Babović (1981-1984), dekan

6. Asim Halilović (1985-1986), dekan

7. Nada Omeragić (1986-1988), dekanica

8. Milisav Simić (1989-1992), dekan

9. Ferhat Nožinović (1992-1993), dekan

Filozofski fakultet

10. prof.dr.sc. Enver Halilović (1993. – 2001.), dekan

11. prof.dr.sc. Božo Banjanin (2001. – 2003.), dekan

12. prof.dr.sc. Ahmet Kasumović (2003. – 2006.), dekan

13. prof.dr.sc. Azem Kožar (2006. – 2009.), dekan

14. prof.dr.sc. Enver Halilović (2009. – 2010.), dekan

15. prof.dr.sc. Bego Omerčević (2010. – 2014.), dekan

16. prof.dr.sc. Nihada Delibegović Džanić (2014. - 2016.), dekanica

17. prof.dr.sc. Mirsad Kunić,  (2016. -2017 ), v.d. dekan

18. prof.dr.sc. Meliha Hrustić, (mart 2017. -maj 2017 ), v.d. dekanica

19. prof.dr.sc. Nihada Delibegović Džanić (2017. -       ), dekanica

 

                                      

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas