OBAVIJEST│Datum: 5/6/18│Autor: Faruk Halilović

Radionica "Team Bilding i Liderstvo" u organizaciji odsjeka za Engleski jezik i književnost


Uz podršku Studentskog Vijeća na Filozofskom faklutetu održana je interaktivna radionica na temu "Team Building i Liderstvo" koju je organizovao Mario Mrkić student treće godine odsjeka za Engleski jezik. Svi zainteresirani studenti imali su priliku naučiti kako postati korisni lider svoje zajednice kroz rad i zalaganje. Pored studenata radionici su pristutvovali i asistenti prema čijim riječima su ovakva druženja ključna za unapređenje interakcije među studenata. Studentsko vijeće FF-a podržava sve aktivnosti studenata te se i ubuduće nada da će studenti svojim kreativnim i drugačijim pristupupom učenju doprinijeti promociji fakulteta.