MA Amela Delić

    Amela Delić rođena je 22. 01. 1990. godine u Zvorniku. Osnovnu školu završila je u  Sapni, Opću gimnaziju u Kalesiji. Žurnalistiku je diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Iste godine dobila je priznanje Zlatni student Univerziteta u Tuzli. 

Master tezu Suočavanje s ratnom prošlošću u online medijima odbranila je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Angažovana je kao asistent na užoj naučnoj oblasti „Komunikologija“ od 2013. godine. Bila je urednik 'Studentskih novina' i učestvovala u pisanju tekstova za „Monografiju 40 godina Univerziteta u Tuzli“.

 

Bibliografija

Članci:  

         

2016. Profesionalne novinarske vrijednosti u Bosni i Hercegovini: Novi kriteriji izbora vijesti, Podgorica, Medijski dijalozi br. 24

2016. Razumijevanje informacijskih potreba i navika internetske generacije, u Informisanje internetske generacije, sa dr. sc. Zarfa Hrnjić-Kuduzović i Nermin Terzić, Tešanj, Planjax

2016. Uloga analitičkih kriterija u procjeni vjerodostojnosti vijesti kod mladih, u Informisanje internetske genracije, Tešanj, Planjax

2016. Predstavljanje izbjeglica na informativnim web portalima u Bosni i Hercegovini, DHS - Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 1

2016. Suoĉavanje s prošlošću u online medijima u Bosni i Hercegovini, Pregled, časopis za društvena pitanja 2