MA Amela Delić

    Amela Delić rođena je 22. 01. 1990. godine u Zvorniku. Osnovnu školu završila je u  Sapni, Opću gimnaziju u Kalesiji. Žurnalistiku je diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Iste godine dobila je priznanje Zlatni student Univerziteta u Tuzli. 

Master tezu Suočavanje s ratnom prošlošću u online medijima odbranila je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Angažovana je kao asistent na užoj naučnoj oblasti „Komunikologija“ od 2013. godine. Bila je urednik 'Studentskih novina' i učestvovala u pisanju tekstova za „Monografiju 40 godina Univerziteta u Tuzli“.

 

Bibliografija

Objavljene studije:

2019. Položaj novinarki u Bosni i Hercegovini: Interdisciplinarna studija, koautorice: Z. Popov Momčinović i Z. Hrnjić Kuduzović, Udruženje/udruga BH novinari, Sarajevo, https://bhnovinari.ba/bs/2019/02/07/polozaj-novinarki-u-bosni-i-hercegovini/ 

 

Objavljeni članci:

         

2016. Profesionalne novinarske vrijednosti u Bosni i Hercegovini: Novi kriteriji izbora vijesti, Podgorica, Medijski dijalozi br. 24

2016. Razumijevanje informacijskih potreba i navika internetske generacije, u Informisanje internetske generacije, sa dr. sc. Zarfa Hrnjić-Kuduzović i Nermin Terzić, Tešanj, Planjax

2016. Uloga analitičkih kriterija u procjeni vjerodostojnosti vijesti kod mladih, u Informisanje internetske genracije, Tešanj, Planjax

2016. Predstavljanje izbjeglica na informativnim web portalima u Bosni i Hercegovini, DHS - Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 1

2016. Suoĉavanje s prošlošću u online medijima u Bosni i Hercegovini, Pregled, časopis za društvena pitanja 2

2017.  (Ne)slobodni mediji = (Ne)slobodno društvo: Pritisci na medije – uzroci i posljedice, Udruženje/Udruga BH novinari. http://safejournalists.net/wp-content/uploads/2018/04/Amela-Delic-BHS.pdf

2017. Medijske interpretacija terorizma na web portalima u Bosni i Hercegovini, Mediji i Komunikacija . Godina IV, br. 8, https://bib.irb.hr/datoteka/924317.8.pdf ; koautor: Mirela Karahasanović

2017. Šta diktira medijsku agendu?, http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/sta-diktira-medijsku-agendu  Pristupljeno: 26. 09. 2017.

2017. Medijatizacija politike: Slučaj Katar, http://media.ba/bs/mediametar/medijatizacija-politike-slucaj-katar Pristupljeno: 05. 09. 2017.

2018. Kvalitet informacija na bosanskohercegovačkim portalima. U: Milojević, Ana i Rade Veljanovski (2018), Vjerodostojnost medija: Odnos finansiranja i sadržaja, Čigoja, Beograd, 217-223

2018. Lokalni novinari između službe građanima i straha za egzistenciju, http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/lokalni-novinari-izmedu-sluzbe-gradanima-i-straha-za-egzistenciju ; 11. 04. 2018.

 2018. Nauka kao tema na informativnim web portalima u Bosni i Hercegovini, DHS - Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, God. III, Br. 6

2019. Članci sa jednim ili nijednim sagovornikom dominiraju bh. online portalima, http://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/clanci-sa-jednim-ili-nijednim-sagovornikom-dominiraju-bh-online-portalima; 22.01.2019.

2019. Odnos mlađih generacija novinara/ki prema imperativu istinitosti medijskih informacija. U Hrnjić, Kuduzović Z., Kulić M., Jurišić J., Vjerodostojnost medija: Doba lažnih informacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 69-87.