SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA ODSJEKA ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITET U TUZLI

 
2006. godina
1. Tarahija Azra
2. Šljivić Lejla
3. Sinanović Melinda

2007. godina
4. Šuša Dijana
5. Parić Mirsada
6. Husejnović Elmedina
7. Vildić Emina
8. Dugonjić Lejla

2008. godina
9. Saburović Eldin
10. Povlakić Edina
11. Mujkić Selma
12. Murgić Danijela
13. Džafić Alija
14. Ozipek Hatice
15. Borogovac Nedim
16. Mešanović Elvira
17. Memišević Nermina
18. Đerzić Almir
19. Bešić Merima

2009. godina
20. Begić Amra
21. Jelačić Enis
22. Ćosić Lejla
23. Hasanović Asmira
24. Šabanović Adila
25. Devedžić Haris
26. Ustavdić Edina
27. Mujić Mevlida
28. Bjelić Adnan
29. Brkić Šejla
30. Ibrahimović Dijana
31. Mujić Enisa
32. Ayazma Ceylan
33. Huremović Emina
34. Gačanović Edisa
35. Pepić Fahreta
36. Memišević Merima
37. Džinić Mirnesa

2010. godina
38. Smajlović Senad
39. Prnjat Jasmina
40. Ahmetbašić Admir
41. Bašić Elmedina
42. Ibrakić Seldina
43. Čamdžić Selma
44. Trumić Edvin
45. Pala Hanifi
46. Pašić Dženita
47. Turbić Belma
48. Krivalić Nevresa
49. Šljivo Amina
50. Šabanović Eldin
51. Srabović Suada
52. Salihović Husmir
53. Smajić Saban
54. Mujabasić Emina
55. Uščuplić Erna
56. Ibrahimagić Dina

2011.godina
57. Hodžić Amina
58. Nuhić Ramajana
59. Muhamedbegović Elma
60. Brkić Amra
61. Hodžić Nihada
62. Fajić Fahrudin
63. Osmanović Danijela
64. Tufekčić Azra
65. Softić Mensura
66. Husejnbasić Suada
67. Omerdić Dijana
68. Suljkanović Senad
69. Hasić Alisa
70. Isić Azra
71. Mulić Mersiha
72. Begović Fatima
73. Mušić Raha
74. Ogrić Mirza
75. Jusić Edin
76. Bašić Mirza
77. Pirić Elmedina
78. Bećirović Maida

2012. godina
79. Goletić Anida
80. Babajić Fatima
81. Nuhić Irina
82. Musić Almir
83. Brkić Erhad
84. Alić Mirza
85. Uščuplić Emir
86. Mulahmetović Melisa
87. Ivanović Aleksandra
88. Ikanović Naida
89. Kovačević Almedina
90. Džihanović Elvedina
91. Ferizović Hariz

2013. godina
92. Mulabdić Adnan
93. Softić Aldiana
94. Rahmanović Jasmina
95. Beširović Nadira
96. Husemanović Asja
97. Yavuz Cenan

2014. godina
98. Hasić Isada
99. Šiljegović Elena
100. Šiljak Jasmin
101. Tursić Damir

2015. godina
102. Šabanović Edisa
103. Brigić Adisa
104. Berberović Sabina
105. Imamović Faruk
106. Imamović Amila
107. Jahić Muhidin
108. Sejmenović Zehra
109. Vilić Anisa
110. Đuzić Majda
111. Fejzić Amina
112. Bajrić Admira
113. Maličević Lejla
114. Delibašić Emir
115. Mustafić Belma
116. Maabreh Amna
117. Bruljić Emina
118. Bašić Irma
119. Mešić Emina
120. Zukić Minela
121. Žiško Melisa
122. Mulavdić Medisa

2016. godina
123. Livadić Azra
124. Odobašić Eldina
125. Redžić Sabina
126. Mulahmetović Amela
127. Kunić Senija
128. Kukuruz Senada

Kontakt info

Adresa: Odsjek za turski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: turkologija@untz.ba

Pitajte nas