Dr. sc. Alma Denić Grabić

      Alma Denić-Grabić (1973. Brčko) vanredna je profesorica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Brčkom, a Srednju muzičku školu u Tuzli. Diplomirala je 1998. godine na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila je 2004. godine magistarsku radnju Elementi postmodernog diskursa u romanima Istočni diwan i Šahrijarov prsten Dževada Karahasana, a doktorsku disertaciju Konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i bosanskohercegovački roman u komparativnoj perspektivi 2008. godine. Nakon završenog fakulteta predavala je bosanski jezik i književnost u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zaposlena je od 2001. godine u zvanju asistentice (2000), više asistentice (2004), zatim docentice (2009) i vanredne profesorice (2014). Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih književnoznanstvenih skupova. Bila je saradnica i učesnica u višegodišnjem međunarodnom naučno-istraživačkom projektu „Media and Memoria“ čiji je pokretač Univerzitet u Konstanzu (Njemačka), a pod pokroviteljstvom DAAD (u okviru programa „Akademski razvoj u Jugoistočnoj Evropi“).

Objavila je više naučnih i stručnih radova, te dvije knjige. Bila je članica redakcije časopisa Razlika/Differance.

 

Bibliografija

 

Knjige

 

2010. Bosanskohercegovački roman na kraju 20. stoljeća: Konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i bosanskohercegovački roman, Brčko: BZK Preporod

2005. Otvorena knjiga: elementi postmodernog diskursa u romanima Istočni diwan i Šahrijarov prsten Dževada Karahasana, Sarajevo-Zagreb: Zoro (Biblioteka Bosnistika).

 

 

Članci

 

2016. Romaneskni svijet Meše Selimovića“, Godišnjak (Susreti Zija Dizdarević), Fojnica: Štamparija Fojnica d.d, br. 31

2015. Kako spisateljica sagledava domovinu : artikulacija ženskog glasa u poeziji Feride Duraković, Način dostupa (URL): http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php. U: Књиженство [Електронски извор]. - ISSN 2217-7809. - God. 5, br. 5

2012. The Narrativization of Memories – Trauma and Nostalgia in the Novels The Museum of Uncoditional Surrender by Dubravka Ugrešić and Frost and Ach by Jasna Šamić, in Balkan Memories: Media Constructions of National and Transnational History(ed.) Tanja Zimmermann, Bielefeld

2012. Jelena, žena koje nema ili odsutni govor, Zbornik radova ANUBIH Međunarodni naučni skup „Ivo Andrić“/ur. Zdenko Lešić, Ferida Duraković, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 41

2010. Derviš i smrt – Etičnost pisma: u ime preživljavanja drugog, Zbornik radova ANUBIH Međunarodni naučni skup „Književno djelo Meše Selimovića“/uredili Zdenko Lešić, Juraj Martinović, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 38

2010. Alma Lazarevska U znaku ruže: Kako iskoračiti u pri/povijest, Pro-Femina, Časopis za žensku književnost i kulturu, Beograd: Semizdat B92, god. X, br. 53

2010. Kraj dvadesetog stoljeća: bosanskohercegovački roman između globalnog i lokalnog, Sarajevske sveske, Sarajevo: MEDIACENTAR SARAJEVO, br. 27-28

2010. Glasovi iz offa: sevdalinka i Jergovićeva zbirka pripovjedaka Inšallah, Madona, inšallah u Bosanski jezik, Časopis za kulturu bosanskoga jezika, Tuzla: Filozofski fakultet, br. 7

2009. Romaneskni svijet Derviša Sušića, Novi Izraz, Časopis za književnu i umjetničku kritiku, Sarajevo: P.E.N centar BiH, br. 43-44 (januar-juni)

2009. Etika i trauma nepripadanja, Sarajevske sveske, Sarajevo: MEDIACENTAR SARAJEVO, br. 23-24

2009. Milenijum u Beogradu –  Politike neprijateljstva: „Treba se pouzdati u neprijatelja", Sarajevske sveske, Sarajevo: MEDIACENTAR SARAJEVO, br. 23-2

2008. Imotski kadija: nečista historija fantoma i nalog pravde, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, br.9

2008. Berlinski nepoznati prolaznik: Liminalnost imaginarnih zajednica ili naracija o nacionalnom identitetu, Odjek, Sarajevo, ljeto

2006. Ponovljena lektira, Razlika/Difference, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, broj 12-13-14

2006. Književni kanon i ženski (ne)red, Život, Časopis za književnost i kulturu, Sarajevo: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, God.LIV, br. 4-6

2006. Dževad Karahasan – etičnost naracije i pragmatika ljubavi, Sarajevske sveske, Sarajevo: MEDIACENTAR SARAJEVO, br. 13

2005. Ženski, isuviše ženski, Zeničke sveske, Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, Zenica: Opća biblioteka Zenica, br. 1

2005. Wo bin ich – Mapiranje – Mjesto na kojem želite sanjati, Razlika/Différance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, br. 10

2005. Tragovi u priči, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet,  br. 6

2005. Pravo na priču, Patchwork, Časopis za ženske studije, Sarajevo: Udruženje građanki „Žene ženama“- Ženske studije „Žarana Papić“, br. 3-4

2004. U potrazi za značenjem/pričom, Razlika/Différance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, br. 9

2003. Priča u/o priči u/o priči, Život, Časopis za književnost i kulturu, Sarajevo, br. 5-6

2003. Karneval identiteta, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, br. 5

2003. Jedno bez drugog, Patchwork, Časopis za ženske studije, Sarajevo: Udruženje građanki „Žene ženama“ -  Ženske studije „Žarana Papić“, br. 1-2,

2002. Aspekti postmodernističke književne teorije, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, br. 3

2001. Lyotard, Epštein, Hutcheon, Eagleton – skica za komparativni presjek, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet br. 1

2000. U potrazi za zaboravljenim značenjem, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, br. 2