Dr. sc. Anisa Avdagić

    

Anisa Avdagić rođena je 1977. godine u Gračanici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala (2000) i magistrirala (2004) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju pod naslovom Bosanskohercegovačka pripovijetka u procesima evropeizacije i tranzicije: diskurzivni pristup reprezentaciji identiteta odbranila je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trenutno je u zvanju vanredne profesorice. Kao gostujuća profesorica bila je angažirana i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Učestvovala je u dvogodišnjem naučnom projektu Slika Drugog/drugog u bosanskohercegovačkoj i slovenskoj književnosti koji je realiziran u okviru bilateralne saradnje između Filozofskog fakulteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Zatim, u višegodišnjem međunarodnom naučno-istraživačkom projektu Media and Memoria čiji je pokretač Univerzitet u Konstanzu (Njemačka), a pokrovitelj DAAD, te projektu Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti koji je organiziran u saradnji NVO NOVA Centra za feminističku kulturu i Crnogorskog narodnog pozorišta. Također, bila je angažirana, kao voditeljica, i na projektu Predodžbe o drugom u bosanskohercegovačkoj književnosti: analiza učinaka (interpretacije) kulturnih stereotipa u književnosti na učenice i učenike srednjih škola, a koji je, uz finansijsku podršku FMON, realiziran u saradnji sa studenticama II ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Birana je za voditeljicu II ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te za članicu Senata Univerziteta u Tuzli.

Objavila je više naučnih i stručnih radova, te dvije knjige. Prva knjiga je odobrena i finansijski podržana od strane Fondacije za izdavaštvo/nakladništvo, a druga od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Kao stalna članica redakcije radila je na uređenju časopisa Razlika-Differance. Članica je P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine, te suurednica časopisa Novi Izraz koji izdaje P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Knjige

2006. Sačinjavanje roda: o reprezentaciji/konstrukciji ženskog identiteta u romanima Abdurezaka Hivzi Bjelevca. Zagreb-Sarajevo: Naklada ZORO.

2014. Narativni pregovori: Bosanskohercegovačka pripovijetka u procesima evropeizacije. Sarajevo: Dobra knjiga.

 

Članci (izbor)

2006. Politike reprezentacije: O nekoliko bosanskohercegovačkih pripovjedaka/priča s kraja 20. i početka 21. stoljeća, skica za dalja čitanja. U: Sarajevske sveske, br. 14, str. 321-336.

2006. Jilduz ili novi oblici rodnosti. U: Novi Izraz, broj 33-34, str. 91-101.

2010. Bosanskohercegovačka pripovijetka u tranziciji: pozitivne subverzije. U: Sarajevske sveske, br. 27-28, str. 253-274.

2012. Narrative Images of the Yugoslav Totality (and Totalitarianism) in the Bosnian-Herzegovinian Short Story in the Transition from the 20th to the 21st Century. U: Zimmermann, Tanja (ed.), Balkan Memories. Media Construction of National and Transnational History, Bielefeld: Transcript, str. 139-145.

2012. Smrtno ozbiljna drugost: narativno svjedočenje o produkciji golog života. U: Bosanski jezik, broj 9, str. 129-146.

2015. Early encounters with Europe and narrative models of mediation. U: Zimmermann, Tanja / Jakir, Aleksandar (eds.), Europe and the Balkans. Decades of 'Europeanization'?, Würzburg: Königshausen & Neuman GmbH, str. 39-46.

2015. Između ćutanja i psovke – bosanskohercegovačka ženska dramska književnost. U: Čale-Feldman, Lada (ur.), Žene, drama i izvedba. Između post-socijalizma i post-feminizma, Beograd: Orion art, str. 77-116.

2015. Slutnja, melanholija, ironija... nada – o nekoliko narativnih slika iz posljednje decenije jugoslovenskog zajedništva. U: Baština, Godišnjak Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, broj 3, str. 37-44.

2016. Taktike rodnog otpora: Zagorka u Bosni i Hercegovini. U: Čale-Feldman, Lada et al. (ur.), Crveni ocean: Prakse, taktike i strategije rodnog otpora. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 41-56.

2017. U skupovima sjećanja: čitati i pisati kao žena. U: Bašović, Almir / Demiragić, Ajla / Katnić-Bakaršić, Marina (ur.). Život, narativ, sjećanje: prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać (1954-2007). Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, str.17-32.