Dr. sc. Mevlida Đuvić

   Mevlida Đuvić je rođena u Gračanici 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu. Diplomirala je 2001. godine na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistrasku radnju Feminističko čitanje Andrićevih pripovjedaka odbranila je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje magistra humanističkih znanosti iz područja književnosti. Doktorsku tezu Bosanskohercegovačka pripovijetka između dva svjetska rata, narativni konstrukti identiteta: retorika teksta i pragmatika tekstualnosti odbranila je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon sticanja fakultetske diplome radila je u Mješovitoj srednjoj školi i Gimnaziji „Dr. Mustafa Kamarić“ u Gračanici. Od 2001. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovala je više međunarodnih projekata i skupova. Od 2010. godine uključena je u naučnoistraživački projekt „Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu“ - Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext Instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu (Institut für Slawistik Karl-Franzens-Universität Graz, 2007-2015.). U maju 2011. sudjeluje u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu 'Media and Memoria' čiji je inicijator Univerzitet u Konstanzu, a pokrovitelj DAAD. Od 2011. godine uključena je u naučnoistraživački projekt „Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića“ - Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj sv(ij)eta u Ćopićevim d(j)elima (Institut für Slawistik Karl-Franzens-Universität Graz, 2011-2016). Područje interesovanja su joj moderna i postmoderna književnost, teorije identiteta i rodne teorije. Članica je Redakcije časopisa Razlika/Differance. 

 

Knjiga

2016. Priča, vrijeme i drveni mačevi / Bosanskohercegovačka pripovijetka između dva svjetska rata – procijepi modernosti, Tuzla: Printcom

 

Članci

 2016. Proza Vere Obrenović-Delibašić (Narativ revolucije: rodna mjesta ženske emancipacije), Knjiženstvo, godina V, broj 5, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php

2016. Kikićevo pripovijedanje o ne/mogućnosti ljubavi, Diwan, Gradačac: JU Javna biblioteka „ Alija Isaković“ Gradačac, godina XIX, br. 41.42, str. 159-172.

2015. Pripovijedanje nepoznate Bosne i zapis o opsjednutosti (O pripovijeci Zapis o Simeunovci i Ahmet Jusufu i njenom piscu Novaku Simiću), Baština, Sarajevo: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, 45-52.

2014. Kikićeva proza i aktuelnosti ponovljene lektire (narativni izvještaji o uvježbavanju identiteta), Godišnjak (Književno-kulturne manifestacije Susreti Zija Dizdarević), Fojnica: Štamparija Fojnica d.d. Fojnica, 7-18.

 2014. Kolizija svjetova i etičnost naracije u Andrićevoj TRAVNIČKOJ HRONICI, u Andrićeva hornika (ur. Branko Tošović), Graz/Banja Luka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz/JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 181-192.

2014. Poetsko (iz)mirenje svijeta. Vešovićeva poetska mjera. Interpretacije, Izraz, br. 61-62 (januar-decembar 2014), str. 114-120.

2013. Topika Lukićeve proze, Godišnjak Književno-kulturne manifestacije Susreti Zija Dizdarević), Fojnica: Štamparija Fojnica d.d. Fojnica, 14-27.

2013. Suočeni svjetovi odrastanja i lirsko kodiranje R/realnog u Ćopićevom romanu MAGAREĆE GODINE u Lirski doživljaj sv(ij)eta u Ćopićevim d(j)elima(ur. Branko Tošović), Graz/Banja Luka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz/JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 172-181.

2011. Toposi granice i prizori graničnog u Andrićevoj pripovijeci Žena od slonove kosti, u Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića 1892-1922 (ur. Branko Tošović), Beograd/Graz: Beogradska knjiga/Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 143-146. 

2010. Muradbegovićeva pripovijetka 'U vezirovim odajama': Naracija graničnog vremena/prostora, Zbornik radova 10, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, br. 10, str. 41-50.

2007. O ljubavi između dva rata (Konstrukti o ljubavi u bosanskohercegovačkih pripovjedača između dva rata), Slavische Literaturen: Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21 Jahrhundert (Hrsg. Robert Hodel), Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Velag der Wissenschaften, str. 293-302.

2006. Mehmedinovićeva odisejsko-aleksandrijska veza, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, broj 12-13-14, str. 57-70.

2006. susretima književnosti, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, broj 7, str. 148-166.

2006. Minka, roman o njenoj revoluciji, Diwan, Časopis za kulturu, Gradačac: JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, broj 17-18, str. 107-116.

2006. Kritika u carevom ruhu, Život, Sarajevo: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, broj 4-6, str. 85-89.

2005. Drug(ov)i povijesti, Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, Zenica: Opća biblioteka Zenica, br. 1, str. 121-129.

2005. Otjelovljenje priče: Tijelo Andrićevoj pripovijesti, Bosna Franciscana, Časopis franjevačke teologije, Sarajevo: Franjevačka teologija, broj 23,  str. 76-89.

2005. Svijet prema Baudrillardu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, vol. 31/br. 6, str. 145-167.

2005. Pričza sretan početak (Nad Pitanjem Bruna), Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla, broj 10-11, str. 51-65.

2005. Veliki odmor na času povijesti, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, broj 10-11,  str. 219-233.

2005. I povijest ima svoje On!, Patchwork, časopis za ženske studije, Sarajevo: Udruženje građanki „Žene ženama“- Ženske studije „Žarana Papić“, broj 3-4, str. 128-155.

2004. Feminističko čitanje Andrićevih pripovjedaka, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla, broj 9, str. 269-283.

2003. Žena koje nema i njeno tijelo (Re/konstrukcija ženskog subjekta u Andrića), Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, godina 2, broj 5, str. 205-215.