Dr. sc. Mirsad Kunić

    Rođen 20. aprila 1960. godine u Tuzli. Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za južnoslovenske književnosti 1984. godine. Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sa temom Epski junak Budalina Tale 2002. a doktorirao sa temom iz usmene književnosti Oblikovanje likova u bošnjačkoj krajiškoj epici 2007. godine.
    Radi na Filozofskom fakultetu u Tuzli.
   Autor je jednog gimnazijskog udžbenika, jednog priručnika i četiri knjige iz usmene književnosti. Objavio na desetine naučnih i stručnih radova u bosanskohercegovačkim i inostranim časopisima. Učestvovao domaćim i međunarodnim projektima i naučnim skupovima. Kao dobitnik Flubright stipendije boravio 2006/07. na Harvard University, MA, USA, istražujući Parryjevu zbirku usmene književnosti.

 

 

 

 

Izabrana bibliografija

Knjige

 

2003. Čitanka za treći razred gimnazije, Sarajevo Publishing, Sarajevo

2004. Sva moja lektira 1, Hercegtisak, Široki Brijeg

2004. Epski junak Budalina Tale, Bosnia Ars, Tuzla

2012. Usmeno pamćenje i zaborav, CKO, Tešanj

2017. Teme iz usmene književnosti, Zavaod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK

2018, Čitanje Parryjeve zbirke, Connectum, Sarajevo

 

Članci

1998. Sto godina bošnjačkog romana, Behar 38, godina VII, Zagreb

2000. Kontekstualizacija i interpretacija, Behar 47, godina IX, Zagreb III – IV

2000. Historija jedne žudnje,Behar 50, godina IX, Zagreb IX-X

2001. Karnevalski junak Budalina Tale,Razlika/Differance, godina 1, br. 1, Tuzla, https://www.researchgate.net/publication/315834064_Karnevalski_junak_Budalina_Tale

2002. Bosanska paradigma – šta je to?, Razlika/Differance br. 2, Tuzla

2002. Vjera u snagu teksta,Bošnjačka pismohrana br. 9-12, Zagreb

2002. Priči zaista svašta može naumpasti, Behar br. 60-61, godina XI, Zagreb

2003. Vrijeme u bošnjačkoj epici, Razlika br. 5, Tuzla

2004. Begovski pivač Meho Kolaković, Pismo br. 1, Sarajevo

2004. Spoznajni očaj savremenog pjesnika, Ostrvo, broj 1, Tuzla

2004. Uvođenje lika u polje interpretacije (epski junak Budalina Tale), Život broj 1-2-3, godina LII, Sarajevo

2004. Tragička krivica Hasanaginice u rodnim i diskursivnim relacijama, Pregled broj 1-2, Sarajevo

2005. Krajišnice – pjesme o junacima sa granice, Almanah br. 31-32, Udruženje «Almanah», Podgorica

2006. Husein-beg Gradaščević u usmenoj književnosti, Diwan, godina IX, broj 19-20, Gradačac

2008. Povijest i pripovijest: Preklapanja historiografskog i usmenopripovjednog diskursa na primjerima bošnjačke epike, Ostrvo 8-9, Tuzla

2008. Putovanje ili potraga za vlastitim identitetom, Ostrvo 10, Tuzla

2010. Pjevači priča – kreatori i čuvari usmene tradicije, Zbornik radova 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla

2010. Mustaj-beg Lički – kralj Artur krajiške epike, BZK Preporod, Sarajevo

2010. Junaci krajiške epike u fokusu književne kritike, Život, god. LVIII, broj 1-2, Sarajevo

2011. Konstrukcija nacionalnog identiteta u bosanskohercegovačkoj književnosti – bošnjačka komponenta /The Construction of National Identity in Bosnian and Herzegovinian Literature – the Bosniak Component (dvojezično) u: Construing Cultural Identity and key Developments within Modern National Projects in Bosnia and Herzegovina: Multidisciplinary Perspectives from Media and Cultural Production, Filozofski fakultet, Tuzla

2012. Problem ruba i centra u bošnjačkoj epici (O krajiškom/graničnom identitetu još jednom), Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 2), Slavistički komitet, Sarajevo

2013. Antoine Meillet – Saussureov učenik, a Parryjev učitelj, Lingvazinbroj I/3, Tuzla

2013. Bošnjački epski pjevači – čuvari homerske tradicije, Bosnistika plusI/1, Tuzla

2014. Terensko istraživanje usmene književnosti u Bosni i Hercegovini, LingvazinII/1, Tuzla

2015. Bašagićeva rukopisna zbirka narodnih pjesama Narodno cvijeće IV u Godišnjak 2015., BZK „Preporod“, Sarajevo

2016. Usmena tradicija Lukavca i okoline, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Zbornik radova, Lukavac

2016. The Borderland Heroes in the Albanian Epic Songs, Epos of the Frontier Wariors: A Momunment of the Albanian Cultural Heritage, Volume I-II, Proceedings, Prishtina

2018. Subverzivni identiteti u bošnjačkoj usmenoj epici, DHS - društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, godina III, brj 1(4), Tuzla