Dr. sc. Mirsad Kunić

    Rođen 20. aprila 1960. godine u Tuzli. Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za južnoslovenske književnosti 1984. godine. Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sa temom Epski junak Budalina Tale 2002. a doktorirao sa temom iz usmene književnosti Oblikovanje likova u bošnjačkoj krajiškoj epici 2007. godine.
    Radi na Filozofskom fakultetu u Tuzli.
   Autor je jednog gimnazijskog udžbenika, jednog priručnika i dviju knjiga iz usmene književnosti. Objavio na desetine naučnih i stručnih radova u bosanskohercegovačkim i inostranim časopisima. Učestvovao domaćim i međunarodnim projektima i naučnim skupovima. Kao dobitnik Flubright stipendije boravio 2006/07. na Harvard University, MA, USA, istražujući Parryjevu zbirku usmene književnosti.

Izabrana bibliografija

Knjige

2003. Čitanka za treći razred gimnazije, Sarajevo Publishing, Sarajevo
2004. Sva moja lektira 1, Hercegtisak, Široki Brijeg
2004. Epski junak Budalina Tale, Bosnia Ars, Tuzla
2012. Usmeno pamćenje i zaborav, CKO, Tešanj 2012.

Članci

1998. Sto godina bošnjačkog romana, Behar 38, godina VII, Zagreb
2000. Kontekstualizacija i interpretacija, Behar 47, godina IX, Zagreb III – IV
2000. Historija jedne žudnje,Behar 50, godina IX, Zagreb IX-X
2001. Karnevalski junak Budalina Tale,Razlika/Differance, godina 1, br. 1, Tuzla
2002. Bosanska paradigma – šta je to?, Razlika/Differance br. 2, Tuzla
2002. Vjera u snagu teksta,Bošnjačka pismohrana br. 9-12, Zagreb
2002. Priči zaista svašta može naumpasti, Behar br. 60-61, godina XI, Zagreb
2003. Vrijeme u bošnjačkoj epici,Razlika br.5, Tuzla
2004. Begovski pivač Meho Kolaković,Pismo br. 1, Sarajevo
2004. Spoznajni očaj savremenog pjesnika, Ostrvo, broj 1, Tuzla
2004. Begovski pivač Meho Kolaković,Pismo br. 1, Sarajevo
2004. Uvođenje lika u polje interpretacije (epski junak Budalina Tale), Život broj 1-2-3, godina LII, Sarajevo
2004. Tragička krivica Hasanaginice u rodnim i diskursivnim relacijama, Pregled broj 1-2, Sarajevo
2005. Krajišnice – pjesme o junacima sa granice, Almanah br. 31-32, Udruženje «Almanah», Podgorica
2006. Husein-beg Gradaščević u usmenoj književnosti, Diwan, godina IX, broj 19-20, Gradačac
2008. Povijest i pripovijest: Preklapanja historiografskog i usmenopripovjednog diskursa na primjerima bošnjačke epike, Ostrvo 8-9, Tuzla
2008. Putovanje ili potraga za vlastitim identitetom, Ostrvo 10, Tuzla
2010. Pjevači priča – kreatori i čuvari usmene tradicije, Zbornik radova 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla
2010. Mustaj-beg Lički – kralj Artur krajiške epike, BZK Preporod, Sarajevo
2010. Junaci krajiške epike u fokusu književne kritike, Život, god. LVIII, broj 1-2, Sarajevo
2011. Konstrukcija nacionalnog identiteta u bosanskohercegovačkoj književnosti – bošnjačka komponenta /The Construction of National Identity in Bosnian and Herzegovinian Literature – the Bosniak Component (dvojezično) u: Construing Cultural Identity and key Developments within Modern National Projects in Bosnia and Herzegovina: Multidisciplinary Perspectives from Media and Cultural Production, Filozofski fakultet, Tuzla
2012. Problem ruba i centra u bošnjačkoj epici (O krajiškom/graničnom identitetu još jednom), Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 2), Slavistički komitet, Sarajevo
2013. Antoine Meillet – Saussureov učenik, a Parryjev učitelj, Lingvazinbroj I/3, Tuzla
2013. Bošnjački epski pjevači – čuvari homerske tradicije, Bosnistika plusI/1, Tuzla
2014. Terensko istraživanje usmene književnosti u Bosni i Hercegovini, LingvazinII/1, Tuzla
2015. Bašagićeva rukopisna zbirka narodnih pjesama Narodno cvijeće IV u Godišnjak 2015., BZK „Preporod“, Sarajevo