OBAVIJEST│Datum: 2/11/17│Autor: admin

Printana izdanja drugog i trećeg broj časopisa Društvene i humanističke studije

Obavještavamo vas da je drugi i treći broj naučnog časopisa DHS - Društvene i humanističke studije od danas dostupan i u printanom izdanju. Većina publiciranih priloga predstavljaju radovi prezentirani na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Izazovi i perspektive društvenih i humanističkih nauka", koju je u aprilu 2017. godine organizirao Filozofski fakultet u Tuzli. Drugi i treći broj časopisa dostupni su također i u online izdanju.

Časopis Društvene i humanističke studije pokrenut je 2016. godine u namjeri da se na Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Časopis izlazi najmanje dva puta godišnje u elektronskoj i hard copy verziji. Stranice časopisa otvorene su za domaće i inostrane istraživače u oblastima humanistike i društvenih nauka, kao i za polaznike II i III ciklusa studija. Časopis je indeksiran u bazi CEEOL.