OBAVIJEST│Datum: 8/11/17│Autor: admin

Važno priznanje

Časopis ExELL uvršten u međunarodnu bazu SCOPUS

Časopis ExELL (Explorations in English Language and Linguistics) uvršten je u međunarodnu bibliografsku i citatnu bazu SCOPUS. Časopis je nastao kao rezultat dugogodišnje saradnje Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.

Baza SCOPUS važan je međunarodni pokazatelj ugleda i vrijednosti naučnih časopisa. Indeksiranje časopisa u ovoj prestižnoj bazi podataka veliki je uspjeh za redakciju časopisa ExELL i Filozofski fakultet u Tuzli.

Časopis ExELL izlazi dvaput godišnje i besplatan je. Radovi su pisani na engleskom jeziku i bazirani na podacima iz engleskog jezika. Prvi je časopis ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Osnovna ideja časopisa je omogućavanje i promoviranje akademske razmjene u oblasti teoretske i primijenjene lingvistike. Korištenjem interneta kao medija u razmjeni teoretskih pristupa i istraživačkih rezultata, želimo biti lakše dostupni autorima iz cijelog svijeta, ali i lingvistiku učiniti dostupnom što široj čitalačkoj publici.

Glavni i odgovornik urednik časopisa je prof.dr. Adisa Imamović.

Časopis je također indeksiran i u narednim bazama: Baidu Scholar, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO (relevantne baze), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Linguistic Bibliography Online, Linguistics Abstracts Online, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Publons, ReadCube, SCImago (SJR), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals, Directory/ulrichsweb, WanFang Data i WorldCat (OCLC).