OBAVIJEST│Datum: 12/5/17 u 9:15│Autor: admin

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)


Obavještavamo zainteresirane aplikante da je otvoren poziv za program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020). Program stipendiranja je namijenjen istraživačima koji žele obaviti post-doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Jaenu, Španija.

Cilj individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača kroz rad na istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Svi zainteresovani istraživači trebaju kontaktirati supervizora-istraživača na Univerzitetu u Jaenu sa kojim će utvrditi zajedničko područje istraživanja. Listu mogućih supervizora dostavljamo u prilogu.

Rok za prijavu je 14. septembar 2017.godine.

Više informacije o uslovima, načinu prijave kao i obrazac za prijavu možete pronaći na webstranici
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html ili putem e-maila: ofipi@ujaen.es


LISTA SUPERVIZORA