OBAVIJEST│Datum: 28/11/17│Autor: admin

25 GODINA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Naučna konferencija "Društvene i humanističke nauke na raskršću": poziv za učešće

U okviru aktivnosti obilježavanja 25 godina naučnog, stručnog i pedagoškog rada u službi zajednice, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizira drugu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom "Društvene i humanističke nauke na raskršću". Konferencija će se održati 27. i 28. aprila 2018. godine u Tuzli.

Svi zainteresirani koji žele učestvovati u radu Konferencije trebaju popuniti i poslati PRIJAVNI OBRAZAC na email: konferencija.ff@gmail.com. Rok za prijavu je 15.02.2018. godine.

Preuzmite:

TEMA KONFERENCIJE

Humanističke i društvene nauke na univerzitetima diljem svijeta suočavaju se s dvostrukim izazovom. U kontekstu intenzivnih reformi koje, pod krinkom mjera štednje, zahtijevaju od univerziteta da se transformišu iz centara znanja u centre profita, ove nauke su stavljene u defanzivnu poziciju: da se brane tako što dokazuju svoju finansijsku opravdanost. Drugi izazov pred ovim naukama je da odgovore na efekte koje kreira upravljanje kroz nesigurnost, kao održavanje stalne krize: od privatizacije javnih dobara i prekarizacije radnih mjesta do novih konflikta u kojima se, radi profita, destabilizuju i urušavaju društvene i ekonomske mreže i pred nasiljem se pokreću u izbjeglištvo sve veće populacije.

U centru diskusije o izazovima humanističkih i društvenih nauka je pitanje: kakvo društvo želimo? Elite koje su upravljale i upravljaju državama nastalim raspadom Jugoslavije nisu uspjele kreirati stabilna i perspektivna društva tako da sve veći broj mladih ljudi napušta ove zemlje jer u njima ne vidi svoju budućnost, pri čemu odgovornost za takvo stanje u velikoj mjeri snosi i ono što se naziva međunarodna zajednica.

Također, u Bosni i Hercegovini i zemljama nastalih raspadom Jugoslavije mnoga lokalnospecifična raskršća su izazov društvenim i humanističkim naukama, i to ne samo iz sfere politike već, primarno, u prostoru kulturalno-identitetskih (re)konfiguracija o kojima se u ovdašnjem naučnom diskursu reflektira dosta intenzivno ali nerijetko iz reduktivnih vizura.

Međutim, humanističke i društvene nauke posjeduju i teorije i metode da uspješno odgovore na ove izazove. Ove nauke imaju i tradiciju polaganja prava na društvenu transformaciju koja proizvodi jednakost i solidarnost u borbi za javno dobro. To je tradicija beskompromisne i hrabre proizvodnje politički relevantnog znanja, koje raskrinkava one društvene interese i klase koje crpe snagu i profit iz getoizacije, progona i ugnjetavanja.

Cilj ove konferencije je da okupi akademsku, umjetničku i aktivističku zajednicu u zajedničkom promišljanju intervencija u humanističkim i društvenim naukama za proizvodnje relevantnog znanja, javnog dobra i emancipacijske društvene transformacije. Pozivamo sve zainteresovane pojedinke i pojedince kao i autorske timove da pošalju sažetke svojih naučnih i umjetničkih intervencija.

TEMATSKE OBLASTI

Lingvistika i književnost, filozofija, sociologija, politologija, pedagogija i didaktika, psihologija, komunikologija i mediji, socijalni rad i socijalna politika, historija, kulturologija i druge discipline iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

SLUŽBENI JEZICI SKUPA

Službeni jezici naučne konferencije su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik.

OPĆA UPUTSTVA

Dostavljanje prijava s apstraktom

 • Prijave sa apstraktom trebaju biti dostavljene Programskom odboru najkasnije do 15. 2. 2018. godine.
 • Obavještenja/potvrde o prihvaćanju apstrakata, zajedno sa pozivom za pripremu konačnog rada i prezentaciju na konferenciji bit će dostavljeni do 1. 3. 2018. godine.
 • Apstrakti se dostavljaju na email: konferencija.ff@gmail.com na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku,
 • U apstraktu navesti ime i prezime, zvanje, adresu (pošta, e-mail, telefon) autora, kako je navedeno u Prijavnom obrascu;
 • Apstrakt sadrži ne manje od 300 i ne više od 500 riječi,
 • Apstrakti se piše u Microsoft Word-u, veličina papira A4, uspravno, font 12, prored teksta 1, margine normalne (2,5 cm obostrano).

2. Instrukcije za izlaganje

 • Trajanje svake prezentacije bit će ograničeno maksimalno do 15 minuta, zavisno od broja prihvaćenih radova za izlaganje. 
 • Radovi koji se budu slali za objavljivanje treba da slijede „Uputstva za tehničku pripremu radova“

3. Publikacije

 • Zbornik konferencije će uključiti slijedeće publikacije:
 • Program konferencije,
 • Knjigu apstrakata svih prihvaćenih i prezentovanih radova (sa ISBN brojem). 
 • Nakon konferencije, u skladu sa datim uputstvima i uslovima, pozitivno recenzirani radovi će biti objavljeni u vanrednom i/ili redovnom broju časopisa Društvene i humanističke studije – DHS, izdavač: Filozofski fakultet u Tuzli.

4. Rokovi / važni datumi

 • Rok za podnošenje prijave sa apstraktom: 15.2.2018. godine
 • Obavještenje o prihvatanju odabranih apstrakata radova koji će se prezentovati na konferenciji: 1.3.2018. godine
 • Datum održavanja konferencije: 27-28.4.2018. godine
 • Rok za dostavljanje radova, uključujući i radove koji nisu dostavljeni u apstraktima do 15.5.2018. godine
 • Obavještenje o prihvatanju rada za objavljivanje: 1.6.2018. godine (nakon izvještaja Programskog odbora Konferencije o učešću autora na konferenciji i odabiru recenziranih radova za objavu u časopisu “DHS”)
ORGANIZATOR NAUČNE KONFERENCIJE

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. sc. Damir Arsenijević, vanredni profesor, dr. sc. Alma Denić Grabić, vanredna profesorica, dr. sc. Erna Lučić, docentica, dr. sc. Senahid Hadžić, vanredni profesor, dr. sc. Mirza Mahmutović, docent, dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor, dr. sc. Vedad Spahić, redovni profesor, dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, docentica

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. sc. Vedada Baraković, vanredna profesorica, dr. sc. Sanja Berberović, vanredna profesorica, dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredna profesorica, dr. sc. Mevlida Đuvić, vanredna profesorica, dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor, dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor
Tehnički sekretar konferencije: Mr. Renata Salihović, viši ass

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNE KONFERENCIJE

Druga međunarodna naučna konferencija „Društvene i humanističke nauke na raskršću“ održat će se na Filozofskom fakultetu u Tuzli 27-28. aprila 2018. godine.

Adresa: Tihomila Markovića 1. 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Za učesnike izvan Tuzle preporučujemo smještaj u Hotelu „Tuzla“, adresa: Ul ZAVNOBiH-a 13, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, www.hoteltuzla.ba. Smještaj je udaljen 20 metara od sjedišta Filozofskog fakulteta i mjesta održavanja konferencije.

Radujemo se susretu!

Troškove smještaja i prijevoza snose sami učesnici.
Kotizacija za učešće na Drugoj konferenciji se ne naplaćuje.