OBAVIJEST│Datum: 29/4/8│Autor: admin

Konkurs za finansiranje/sufinasiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini. U nastavku možete preuzeti tekst Konkursa i prijavni obrazac (koje također možete preuzeti i sa web stranice FMNO):

Tekst Konkursa

Prijavni obrazac


Prijave Univerziteta u Tuzli obavljat će se isključivo posredstvom Ureda za NIR, a aplikanti su dužni dostaviti obrazac sa traženom dokumentacijom Uredu putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do petka, 18.5.2018. godine.


Napominjemo da će Univerzitet, u skladu sa dosadašnjom praksom, obezbjediti opštu dokumentaciju (rješenje o registraciji Univerziteta, rješenje o poreznoj registraciji – ID broj; ugovor sa bankom o otvorenom računu).