OBAVIJEST│Datum: 8/6/18│Autor: admin

Publiciran pet broj časopisa Društvene i humanističke studije - DHS

Obavještavamo vas da je publiciran peti broj međunarodnog naučnog časopisa DHS - Društvene i humanističke studije, koji izdaje Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Novi broj časopisa sadrži 22 naučna rada i tri prikaza knjiga. Svi radovi u časopisu su besplatni i javno dostupni za preuzimanje i dijeljenje putem webstranice Časopisa.

Časopis Društvene i humanističke studije pokrenut je 2016. godine u namjeri da se na Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Časopis izlazi najmanje dva puta godišnje u elektronskoj i hard copy verziji. Stranice časopisa otvorene su za domaće i inostrane istraživače u oblastima humanistike i društvenih nauka, kao i za polaznike II i III ciklusa studija. Časopis je indeksiran u bazi CEEOL.