OBAVIJEST│Datum: 16/5/17 u 10:00│Autor: admin

Pet dana treninga za pripremu i sprovođenje EU projekata zasnovanih na iskustvu i konkretnim primjerima iz prakse

Trening za pisanje i upravljanje projektima za EU fondove

od 09/10/15/16/17. juna 2017. godine u Beogradu, Biznis centar općine Savski venac u ulici Kneza Miloša 47


Tokom treninga zainteresirani kandidati radit će na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionom formularu i kriterijima za evaluaciju za EU program za istraživanje i inovacije HORIZON 2020.

Šta možete naučiti na treningu:
- Kako da se uključite u EU program Horizon 2020
- Kako da nađete partnere na EU projektima i kako da okupite konzorcijum partnera
- Gdje da nađete i kako da analizirate EU konkurse i kako da adaptirate projektnu ideju kriteterijumima za ocenjivanje
- Kako da pišete prijedlog projekta uključujući ključne dijelove: Excellence, Impact i Implementation
- Kako izgleda uspješan (finansiran) projekat
- Kako se ocjenjuju Horizon 2020 projekti
- Kako da pripremite i pišete budžet za istraživačko - inovativne projekte
- Šta kad dobijete novac? Kako upravljati projektima

Predavači su kolege s višegodišnjim iskustvom u pisanju, upravljanju i administraciji EU projekata: prof Steve Quarrie, prof Goran Stojanović, Gordana Vlahović, Marija Spasić Šola i Ratko Bojović

Kotizacija:
- Učešće na celom treningu iznosi 350 eura
- Osnovni nivo - pisanje prijedloga projekata (3 dana: 09/10/15. jun) iznosi 200 eura
- Napredni nivo - budžetiranje i implementacija projekata (2 dana: 16/17. jun) iznosi 180 eura
- 100 eura ukoliko želite da se prijavite za 1 dan treninga

Popusti:
- 10% grupni popust za 2 ili više učesnika
- 10% popusta za prijave do 03. juna 2017.
- 30% studentski popust

Kotizacija uključuje:
Štampane i materijale u elektronskoj formi, EUTA vodič za pripremu i pisanje prijedloga projekata, besplatan internet, osveženje, lagani obrok i certifikat.

Više informacija o programu treninga I predavačima.