Nastavni plan i program

Nastavni plan i program odsjeka za Filozofiju i sociologiju

I CIKLUS STUDIJA

 

I SEMESTAR

1 Uvod u filozofiju

2. Antička filozofija

3. Opća sociologija

4. Teorija informacija

5. Strani jezik /engl.,njemački,turski/

6. Izborni predmet /student bira jedan od ponuđena dva/

a) Osnove ekonomske nauke

b) Sociologija medicine

 

II SEMESTAR

1. Logika

2. Sociološke teorije

3. Sociologija porodice

4. Osnove politologije

5. Strani jezik/engleski,njem.,turski/

6. Izborni predmet/Student bira jedan od ponuđena dva/

a) Demokratija i ljudska prava

b) Sociologija migracija

 

III SEMESTAR

1. Ontologija I

2. Srednjovjekovna filozofija

3. Ekonomska sociologija

4. Sociologija naselja

5. Političke doktrine i ideologije

6. Izborni predmet/Student bira jedan od ponuđena dva/

a) Sociologija sporta

b) Demografija

 

IV SEMESTAR

1. Ontologija II

2. Islamska filozofija

3. Teorije nacije

4. Sociologija politike

5. Teorije socijalnog rada

6. Izborni predmet/Student bira jedan od ponuđena dva/

a) Sociologija djetinjstva

b) Historija Bosne i Hercegovine

 

V SEMESTAR

1. Etika

2. Moderna filozofija

3. Savremena sociologija

4. Sociologija genocida

5. Socijalna i politička misao u B i H

6. Izborni predmet/Student bira jedan od ponuđenih dva/

a) Civilno društvo

b) Filozofska antropologija

 

VI SEMESTAR

1. Njemačka klasična filozofija

2. Filozofija religije

3. Etnologija

4. Sociologija odgoja i obrazovanja

5. Pedagogija sa didaktikom

6. Izborni predmet/Student bira jedan od ponuđenih dva/

a) Socijalna ekologija

b) Evropska unija organizacije i sistemi

 

VII SEMESTAR

1. Epistemologija

2. Savremena filozofija

3. Metodologija istraživanja u filoz. i sociolog

4. Sociologija religije

5. Sociologija kulture i umjetnosti

6. Psihologija

 

VIII SEMESTAR

1. Estetika

2. Politička filozofija

3. Sociologija bosanskohercegovačkog društva

4. Postmoderna sociologija

5. Metodika nastave filozofije i sociologije

Kontakt info

Adresa: Odsjek za filozofiju-sociologiju
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 338
Fax: + 387 35 306 332
email: filozofija.sociologija@untz.ba


Voditeljica odsjeka
: dr. sc. Adib Đozić, redovni profesor
email: adib.djozic@untz.ba

Pitajte nas