Nastavni programi

Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studenticama i studentima nudi studijske programe na prvom, drugom i trećem akademskom ciklusa studija.

I ciklus studija

Od akademske 2019/2020. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom programu koji možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka prvog ciklusa studija studentice i studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor bosanskog jezika i književnosti.

Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)


 Profesor/-ica bosanskoga jezika i književnosti će biti osposobljen/-a za rad kao predavač matičnog predmeta i usnovnom i srednjem obrazovanju te kao asistent/-ica na vježbama iz lingvističkih ili književnih predmeta na visokoškolskoj ustanovi. Također, prvenstveno zbog stečenog znanja iz oblasti filologije (lingvistike, kniževnosti i bosnistike), profesor/- ica bosanskog jezika i književnosti će biti osposobljen/-a za posao lektora i korektora u nekoj od novinskih, izdavačkih ili TV kuća. Tokom studija stiču se kompetencije vezane za poznavanje teorijskih, povijesnih promjena i tokova u lingvistici, te svih strukturnih nivoa jezika kao sistema i standarda (fonetsko-fonološkog, morfološkog i sintaksičkog). Također, stiču se kompetencije vezane za poznavanje najznačajnijih književnohiostorijskih promjena, poetičkih okvira, te autora i djela od usmene tradicije, najranijih pisanih spomenika do savremenih književnih tokova i djela u domaćem, širem, južnoslavenskom, te globalnom kontekstu. Student/ica stiče kompetencije za razumijevanje jezičkih i književnih procesa kao integralnih dijelova širih društvenih i kulturoloških pojava; procjenjivanje funkcija, stilova i relacija jezika i književnosti prema društvu i kulturi uopće. Nakon studija profesor/ica bosanskog jezika i književnosti osposbljen/a je za izradu i sprovođenje individualnih i grupnih programa usmjerenih ka obrazovnom i kulturnom kontekstu. Profesor/ica bosanskog jezika i književnosti se osposobljava za rad i zapošljavanje u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, pedagoškim zavodima, centrima za odgoj djece i mladih, na visokoškolskoj ustanovi, te drugim ustanovama koje se tiču višeg akademskog nivoa; osposbljava se za red lektora i korektora u nekoj od novinskih ili TV kuća. Također, profesor/ica bosanskog jezika i kniževnosti se osposobljava za rad i zapošljavanje u svim institucijama koje se dotiču pitanja jezika, književnosti, kulture i kulturnog života

 

II ciklus studija

Odsjek za bosanski jezik i književnost nudi tri nastavna programa drugog ciklusa studija: Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu, Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti i Povijest bosanskog jezika koje možete pogledati OVDJE.

 

III ciklus studija

Odsjek za bosanski jezik i književnost nudi dva nastavna programa trećeg ciklusa studija: Lingvistika i Književnost koje možete pogledati OVDJE.


Kontakt info

Adresa: Odsjek za bosanski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 362
Fax: + 387 35 306 355
email: bosanski.jezik.knjizevnost@untz.ba


Voditelj odsjeka
: dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor
email: sead.nazibegovic@untz.ba

Pitajte nas