Nastavni programi

Odsjek za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studenticama i studentima nudi studijske programe na prvom i drugom akademskom ciklusa studija.

I ciklus studija

Od akademske 2015/2016. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom programu, koji možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka prvog ciklusa studija studentice i studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor njemačkog jezika i književnosti.   

Kompetencije i vještine koje se stiču završetkom I ciklusa studija

Tokom studija student stiče sljedeće kompentencije:         

a) stručne kompetencije:

    - lingvističke kompetencije (fonološke, gramatičke, leksičke, semantičke)

    - sociolingvističke

b) interkulturalne kompetencije

c) naučno-književne kompetencije 

d) kompetencije vezane za izvođenje nastave njemačkog jezika i književnosti

e) odgojno-obrazovne kompetencije

    - opšte pedagoško-psihološke kompetencije

    - kompetencije vezane za izvođenje vannastavnih aktivnosti

f) intrapersonalne i interpersonalne osobine i vještine

g) prevodilačke kompetencije

II ciklus studija

Odsjek za njemački jezik i književnost nudi dva nastavna programa drugog ciklusa studija, i to iz oblasti Lingvistika njemačkog jezika i Njemačka književnost.

Nakon završetka drugog ciklusa studija iz oblasti Lingvistika njemačkog jezika studentice i studenti stiču zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka drugog ciklusa studija iz oblasti Njemačka književnost studentice i studenti stiču zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti, a detaljne informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 355
Fax: + 387 35 306 355
email: germanistika@untz.ba


Voditeljica odsjeka
: dr. sc. Azra Bešić, docentica
email: azrabesic80@yahoo.de

Pitajte nas