Raspored nastave i ispita

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine možete preuzeti OVDJE (Filozofija -Sociologija)
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine možete preuzeti OVDJE (Politologija)

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine za drugi ciklus studija možete preuzeti OVDJE.

Raspored nastave za zimski semestar za akademsku 2020/2021. godinu (Filozofija-Sociologija)
Raspored nastave za zimski semestar za akademsku 2020/2021. godinu (Politologija)

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2020/2021. godine za drugi ciklus studija možete preuzeti OVDJE.

 

 

Raspored ispitnih termina

U skladu s Odlukom Senata Univerziteta izmijenjena je ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst). Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020.godine  Raspored ispitnih termina za akademsku 2019/2020. godine možete preuzeti OVDJE 

 
Raspored nastave za ljetni semestar za akademsku 2019/2020. godinu (Filozofija-Sociologija)

Raspored nastave za ljetni semestar za drugi ciklus studija za akademsku 2019/2020.

 

Raspored nastave za zimski semestar za akademsku 2019/2020. godinu (Filozofija-Sociologija)
Raspored nastave za zimski semestar za akademsku 2019/2020. godinu (Politologija)
 
Raspored ispitnih termina za drugi ciklus studija za akademsku 2019/2020. godinu
Raspored ispitnih termina za akademsku 2018/2019. godinu
Raspored nastave za ljetni semestar za akademsku 2018/2019. godinu (Filozofija-Sociologija)
Raspored nastave za ljetni semestar za akademsku 2018/2019. godinu (Politologija)
Raspored nastave za ljetni semestar za akademsku 2017/2018. godinu
Raspored ispitnih termina za akademsku 2017/2018. godinu
Raspored nastave na II ciklusu studija (Sociologija)

Kontakt info

Adresa: Odsjek za filozofiju-sociologiju
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 338
Fax: + 387 35 306 332
email: filozofija.sociologija@untz.ba


Voditeljica odsjeka
: dr. sc. Adib Đozić, redovni profesor
email: adib.djozic@untz.ba

Pitajte nas