Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Pedagogija se realizuje po studijskim godinama i semestrima. Studij traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi 240 ECTS. Studijska godina se organizuje  u dva semestra (zimski i ljetni), od kojih svaki ima 15 nastavnih sedmica.

Diploma i zvanje

Završetkom Prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor pedagogije.

Kompetencije koje se stiču diplomom

U toku studija Pedagogije studenti će razviti opće i predmetno specifične kompetencije. 

a)    Opće  kompetencije 
Savladavanjem programa studenti će biti sposobni da:

 • -poštuju i koriste naučni pristup, kritičko i kreativno mišljenje, 
 • razumiju i primijene bazične eksperimentalne i neeksperimentalne istraživačke metode, uključujući dizajniranje istraživanja, analiziranje podataka i interpretaciju, 
 • komuniciraju na akademskom nivou u domaćem i međunarodnom okruženju, 
 • pokažu osjetljivost za etičke dileme i pronalaze rješenja u skladu sa Zakonom i etičkim kodeksom struke.  

b)    Predmetno specifične kompetencije
Savladavanjem programa studenti će biti sposobni da:

 • razumije, analizira i procjenjuje  teorijska i praktična  pedagoška  saznanja i ideje,
 • primjenjuje stečena znanja u praksi i uspješno rješava konkretne probleme u struci,
 • upravlja procesima profesionalizacije poziva pedagoga,
 • prati savremene tokove u području odgoja i obrazovanja,
 • uočava i istražuje aktuelne probleme na polju odgoja i obrazovanja, primjenjujući savremenu pedagošku metodologiju,
 • aktivno i odgovorno pristupa vlastitom profesionalnom razvoju,
 • razumije i prihvata osnovna načela profesionalne komunikacije, 
 • ostvaruje saradnju sa društvenom sredinom i različitim faktorima odgojno-obrazovnog rada,
 • poznaje principe izrade programa odgojno-obrazovnog rada,
 • interdisciplinarno pristupa problemima odgoja i obrazovanja,
 • prati i primjenjuje inovacije u oblasti odgoja i obrazovanja, koristi stručnu literaturu i savremene informacione tehnologije.

Potencijalna zanimanja

Po završetku Prvog ciklusa studija bachelori pedagogije će biti osposobljeni da obavljaju poslove pedagoga  u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama, ustanovama za zaštitu djece bez roditeljskog staranja, centrima za socijalni rad, disciplinsko-odgojnim centrima,andragoškim centrima, centrima za brigu o starima, savjetovalištima za porodicu, organizacijama civilnog i demokratskog društva, za realizaciju nastavnog procesa iz predmeta Pedagogija i Didaktika u srednjim školama, te za nastavak  profesionalnog obrazovanja na Drugom ciklusu istog ili srodnog studija, a u pravcu osposobljavanja za obavljanje samostalnih poslova višeg reda.

Dodatna pitanja

Ako imate neka dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila, kontaktirati nas sljedeći telefonski broj +387 35 306 330 ili posjetiti na sljedećoj adresi Ul. dr. Tihomila Markovića br. 1, 75000, Tuzla. Bit će nam zadovoljstvo da Vas upoznamo i pomognemo Vam.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas