Ključni podaci

Trajanje studija

Studij je organizovan kao redovni studij. Prvi ciklus studija traje četiri (4) godine (8 semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova. Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimski i ljetni), od kojih svaki ima 15 nastavnih sedmica. 

Diploma i zvanje

Završetkom Prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor psihologije.

Kompetencije koje se stiču diplomom

Završetkom I ciklusa studija psihologije student/ica stiče temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koje ih osposobljavaju za rad i uspješan nastavak studiranja psihologije (i drugih sličnih studija). 

Opšte kompetencije:   
Savladavanjem programa studenti će biti sposobni da:  

 • poštuju i koriste naučni pristup, kritičko i kreativno mišljenje, 
 • razumiju i primijene bazične eksperimentalne i neeksperimentalne istraživačke metode uključujući dizajniranje istraživanja, analiziranje podataka i interpretaciju, 
 • komuniciraju na akademskom nivou u domaćem i međunarodnom okruženju,  
 • pokažu osjetljivost za etičke dileme i pronalaze rješenja u skladu sa Zakonom i etičkim kodeksom struke.   

Predmetno specifične kompetencije:   
Savladavanjem programa studenti će biti sposobni da:  

 • pokažu poznavanje glavnih koncepata, teorijskih perspektiva, empirijskih nalaza i istorijskih trendova u psihologiji,  
 • razumiju zakonitosti funkciniranja i razvoja opažanja, pamćenja, mišljenja, učenja, emocija i poremećenog funkcionisanja,  
 • razumiju i primjene psihološke principe na lična, socijalna i organizaciona pitanja,  
 • primijene odgovarajuće metode za rješavanje konkretnih problema u psihološkim istraživanjima,  
 • zadaju testove i druge mjerne instrumente grupi ispitanika, statistički obradi podatke, organizuje i prezentira nalaze,  
 • obavljaju predavačku djelatnost vezanu za nastavu psihologije u srednjim školama I visokoškolskim ustanovama,  
 • primijene elementarne vještine u područjima primijenjene psihologije,  
 • prate novine u domaćoj i stranoj stručnoj psihološkoj literaturi,  
 • koriste kompjutersku tehnologiju u sticanju znanja u pojedinim psihološkim područjima.

Potencijalna zanimanja

Po završetku osnovnih akademskih studija psihologije očekuje se da studenti steknu znanja i vještine potrebne za obavljanje određenih poslova psihologa i za nastavak profesionalnog obrazovanja u pravcu osposobljavanja za samostalno obavljanje psiholoških poslova u različitim područjima privrede, zdravstva i odgoja i obrazovanja i drugim ustanovama koje od stručnog interesa za uspješnost realizacije svojih aktivnosti upošljavaju psihologe.

Dodatna pitanja

Ako imate neka dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila, kontaktirati nas sljedeći telefonski broj +387 35 306 330 ili posjetiti na sljedećoj adresi Ul. dr.Tihomila Markovića br. 1, 75000, Tuzla. Bit će nam zadovoljstvo da Vas upoznamo i pomognemo Vam.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas