Studijski program koji se izvodi na Odsjeku Razredna nastava priprema Vas za empatična, kreativna, inovativna, interdisciplinarna i edukativna polja u kompetencijama koje obuhvataju početne trijade devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja.

Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Razredna nastava izvodi se kao četverogodišnji studij a nosi 240 ECTS.

Diploma i zvanje

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i naučno-nastavno zvanje bachelora razredne nastave.

Kompetencije koje se stiču diplomom

Nakon studija, bachelori razredne nastave bit će osposobljeni za rad : teorijskog i praktičnog razumijevanja fenomena odgoja i nastavnog rada u području primarne edukacije, sposobnost struktuiranja profesionalizacije učiteljskog poziva, praćenje savremenih tokova u području primarne edukacije, sposobnost uočavanja i istraživanja aktuelnih problema na polju školskog odgoja i nastave u području primarne edukacije, metodološke osposobljenosti istraživanja problema i fenomena u području primarne edukacije, za permanentno usavršavanje, cjeloživotno i samousmjereno učenje u području struke, ostvarivanja saradnje s društvenom sredinom i različitim faktorima odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije.

Potencijalna zanimanja

S našom diplomom možete obavljati brojne poslove: u području planiranje, programiranje i organiziranje nastavnog rada u odgojno-obrazovnim institucijama u koji se odnosi na područje primarne edukacije, neposredno izvođenje nastavne aktivnosti u različitim odgojno-obrazovnim institucijama na području primarne edukacije, korištenje savremenih metoda i oblika nastavnog rada uvažavajući temeljne didkatičke principe,inoviranje nastavnog rada u području primarne edukacije, korištenje savremenih nastavnih sredstava i nastavne tehnologije, kontinuirano praćenje i evalvaciju odojno-obrazovnog razvoja učenika u području primarne edukacije, rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama na elementarnom nivou uz podršku stručnih saradnika iz ove oblasti, timski rad s drugim nastavnicima i stručnim saradnicima na unapređenju odgojno – obrazovnog i nastavnog rada, razvijanje saradnje s porodicom i drugim faktorima odgoja iz društvene zajednice, prepoznavanje osnovnih pokazatelja individualnih karakteristika i specifičnosti učenika na kognitivnom, afektivnom i konativnom području uz izradu prilagođenih i proširenih programa nastavnog rada, vođenje odgovarajuće pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim školama, rad s nastavnicima pripravnicima u sklopu odvijanja pripravničkog staža u okviru razredne nastave

Gdje sada rade naši nekadašnji studenti?

Osobe koje su završile studij Razredne nastave danas rade za vodeće globalne, regionalne i domaće nevladine i vladine organizacije, javne institucije koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja, radija i televizije. Također, neki od naših studenta danas rade na Univerzitetu kao suradnici i nastavnici.

Koncept studija

Studijski program Razredna nastava koncipiran je po uzoru na europske i svjetske studije primarnog odgoja i obrazovanja. Težište studija predstavlja interaktivni i interdisciplinarni nastavni proces, osposobljavanje studenata za cjeloživotno učenje, usvajanje vještina koje će im pomoći da se lako prilagode promjenama na tržištu, te, prije svega, praktični rad studenta ne samo u okviru fakulteta nego i unutar raznih medijskih, vladinih i nevladnih organizacija s kojima Odsjek za razredna nastava ima suradnju. Studenti se tako već kroz studij postepeno uvode i upoznaju s budućim poslovnim okruženjem, nastavom, menadžmentom u javnom i nevladinom sektoru, stručanjacima za primarni odgoj i obrazovanje. Odsjek također podstiče studente da posjećuju brojne dodatne edukacije, seminare, koriste europske i svjetske programe razmjene studenta, a periodično organizira i studijska putovanja.

Nastavni program, predmeti i osoblje

Ukoliko želite saznati detaljne informacije o četverogodišnjem studijskog programu predležemo Vam da posjetite sekciju Odsjeka za razrednu nastavu, nastavni plan i program, predmete kao i naše osoblje.

Dodatna pitanja

Za sva dodatna pitanja i savjete o prijemnom ispitu slobodno nam se obratite na razrednanastava@untz.ba ili nas pozovite na broj 035 306-332 /lokal 353/. Bit će nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas