Dr. sc. Šejn Husejnefendić

Šejn Husejnefendić je rođen 1984. u Tuzli. Docent je na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta. Tokom studija na ovom odsjeku 2002-2006. dobio je više plaketa te najviše studentsko priznanje Univerziteta u Tuzli – plaketu „Zlatni student“. 2011. je magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu s temom Utjecaj medijski posredovanih političkih poruka na rezultate općih izbora u Tuzlanskom kantonu, a u novembru 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranio doktorsku disertaciju Građansko novinarstvo u funkciji demokratske tranzicije postkomunističkih društava – studija slučaja Bosne i Hercegovine. – studija slučaja Bosne i Hercegovine. Tokom nekoliko godina objavio je više naučnih i istraživačkih radova kako u Bosni i Hercegovini tako i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Poljskoj... Izlagao je na tri međunarodne konferencije u Sarajevu, Tuzli i Zagrebu i bio predstavnik BiH (u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla) na sedmodnevnom internacionalnom seminaru u Barceloni 2005. godine. Učestvovao je i u radu na tri međunarodna istraživačka projekta u različitim organizacijama: Birou za ljudska prava Tuzla, Univerzitet u Tuzli te pod pokroviteljstvom OEAD Austrija. U prijašnje angažmane ubraja i rad na mjestu urednika crne hronike u „Tuzlanskom listu“, mjestu saradnika za kulturu i informisanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ima dvogodišnje iskustvo u Distance learning predavanju u organizaciji Human-study.org.

 

 

Bibliografija

 

Članci:

2009. Odnos modernih persuazivnih tehnika i propagande, Zbornik radova Filozofskog fakulteta br. 10, Tuzla

2011. Social media and Marketing Application in South-Eastern Bosnia and Herzegovina region – The Practical Use of Social Media by News-portals in South-Eastern Bosnia and Herzegovina region, koautor Mirza Mehmedović, Acta Universitas Sapietiae, Romania

2011. Suton tradicionalnih medija, Mediaanali broj 10, god. 5, Dubrovnik.

2012. (Neke) specifičnosti publike i novog medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini , u: Vjerodostojnost medija i izazovi globalizacije, Sarajevo

2012. O zloupotrebi persuazije u propagandne svrhe (s posebnim osvrtom na zakon kognitivnog odgovora na persuaziju), Medijski dijalozi, Podgorica

2012. Influencija news portala na perzistenciju printanih medija u Bosni i Hercegovini (Zbogom „papirnatom“ novinarstvu?), Medijski dijalozi, Podgorica

2013. Kriza novinarskog stila i devalvacija autentičnih novinarskih tekstova u novim medijima i dnevnim listovima u BiH, Podgorica, Medijski dijalozi

2014. Metamorfoza novinarstva u posljednje dvije dekade (s osvrtom na fenomen građanskog novinarstva), Medijski dijalozi, Podgorica

2016. Građansko novinarstvo vs profesionalni mediji u kriznim situacijama (studij slučaja Bosne i Hercegovine), DHS - časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. br. 1