Dr. sc. Vedada Baraković

Vedada Baraković rođena je 10.09.1958. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završila je u Gračanici. Studij žurnalistike završila je na Fakultetu političkih naukau Sarajevu 1987.godine. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirala je 2004. godine te doktorirala 2008. godine. Za asistenta vanjskog saradnika na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli izabrana je 2000. godine, a za višeg asistenta, 2004. godine od kada je u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli. U zvanje docenta izabrana je 2009. Godine. U nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao asistent i viši asistent izvodila je vježbe na predmetima iz naučne oblasti Masovni mediji, a kao docent je izvodila nastavu na predmetima također iz uže naučne oblasti Masovni mediji: Novinarska deontologija, Novine I i Novine II, Radio I i Radio II, televizija I i Televizija II, Medijski menadžment, TV produkcija, Praksa na TV. Na Postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Unierziteta u Tuzli izvodila je nastavu na predmetu Etika javnog komuniciranja na studiju Žurnalistike te Medijska pismenost na Razrednoj nastavi. Na Master studiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kao gostujući profesor, predavala je predmet Savremene tehnologije mass medija. Kao gostujući profesor izvodila je nastavu na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru na predmetima iz uže naučne oblasti Masovni mediji. Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih istraživačkih projektata. Bila je organizator međunarodne konferencije a sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim konferencijama, okruglim stolovima te je bila angažovana kao predavač na seminarima i radionicama te kao ekspert u izradi studija i publikacija o novinarstvu i medijima. Objavila je više od trideset naučnih i stručnih radova. U koautorstvu je publicirala tri knjige. Dobitnica je međunarodne nagrade „Dialogos“ za najbolju knjigu iz oblasti medija i komunikacija.

 

 

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2016. Tabloidiziranje stvarnosti, metamorfoza dnevnih novina, Planjax komerc,Tešanj,

2013. Osnovi radijskog novinarstva, OFF-SET, Tuzla.

2011. Constructing cultural identity and key developments within modern national projects in Bosnia and Herzegovina,  Regional Research Promotion Programme and OffSet, Tuzla

 

 

 

Članci

 

2016. Istraga zločina uživo: agenda online medija, Zbornik radova sa konferencije Medijska etika i etika poslovanja, Besjeda, Banjaluka

2016. Politička ekonomija informacija: od politiziranja ka etniciziranju kriminala, Medijski dijalozi, godina IX, broj 23, Istraživački medijski centar, Podgorica

2015. Mladi i sjećanje: diskurs novih medija, DIT 2015, HKD & NONACOM , Zbornik radova, Opatija.

2015. Novi mediji –nove (ne)slobode, Zbornik radova sa konferencije Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje, Besjeda, Banjaluka

2015. (Bi)Homo sacer: čitanje konteksta, Vjerodostojnost medija 2015,  Zagreb,

2015. Vršnjačko nasilje: ispod (medijske) površine, Medijski dijalozi,  časopis za istraživanje medija i društva, godina VIII, broj 21, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora

2014. Re-regulacija u BiH: u funkciji privatnih ili javnih medija? Medijska kultura, broj 4, Podgorica, Crna Gora.

2014. Bosanskohercegovačka novomedijska  ekologija: reciklirajuća neo(o)visnost, Medijski dijalozi,  časopis za istraživanje medija i društva, godina VII , broj  18, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora

2013. Berluskonizacija medijske scene u BiH, Sarajevski žurnal za društvena pitanja, vol 2, broj 1, proljeće/ljeto 2013, str. (101-113) ISSN 2303-4025 (print), Fakultet političkih nauka u Sarajevu, BiH

2013. Kriminal i nasilje: medijska (re)konstrukcija, Medijski dijalozi,  časopis za istraživanje medija i društva, godina VI, broj 16, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora

2013. Etičko čišćenje javnog medijskog prostora u BiH, Bilten udruženja novinara BiH, E-novinar, online izdanje , broj 13, juli 2013. Godine;

http://www.bhnovinari.ba/?searchword=bilten&searchphrase=any&limit=&ordering=newest&view=search&Itemid=99999999&option=com_search,

2013.Izgubljeni u pr(ij)evodu:  kanal na hrvatskome jeziku, treće lice množine, Mediacentar_online, On line časopis iz oblasti medija i novinarstva, Sarajevo,  http://www.media.ba/bs/magazin-medijska-politika-regulativa/izgubljeni-u-prijevodu-hrvatski-kanal-trece-lice-mnozine.

2012. Medijska konstrukcija ekstremnog vremena: ključne riječi i metafore kao alati framinga, Medijski dijalozi  – časopis za istraživanje medija i društva, godina V, broj 13-14, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora

2012. Facebook revolutions: The case of Bosnia and Herzegovina, Acta Sapientia University, The Scientific Journal, vo. 1, no. 2, Universitatis Sapientie, Cluj, Romania,

2012. Senzacionalizam i medijska re-vektimizacija: slučaj Bettine Siegner, Medijska kultura, Međunarodni ačno stručni časopis iz oblasti medija, broj 3, Podgorica, Crna Gora.

2012. Bosnian Survivor: Politika kao reality show, Medijski dijalozi – časopis za istraživanje medija i društva, godina V, broj 12, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora

2012. Zaštita životne sredine: građanski aktivizam i novi mediji, Zbornik radova sa 1. Međunarodnog kongresa ekologa, Ekološki spektar, Banjaluka, BiH

2011. Javni emiteri: politike (dez)integracija u Bosni i Hercegovini, Medijski dijalozi – časopis za istraživanje medija i društva, godina X, broj 4, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora.

2011. Novi mediji, stare predrasude: YouTube i romska djeca; Medijski dijalozi  – časopis za istraživanje medija i društva, godina IV, broj 9, Istraživački medijski centar, Podgorica, Crna Gora .

2011. Nova globalna odgovornost, Mediacentar_online, On line časopis iz oblasti medija i novinarstva, Sarajevo,  , http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/nova-globalna-odgovornost.

2011. Online glasači i offline politika; Mediacentar_online, On line časopis iz oblasti medija i novinarstva, Sarajevo, http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/nova-globalna-odgovornost.

2011. Social Media and the Future of Leadership: Call for Action in the Balkans, Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis, Volume 1, Number 2, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca,

2010.  Personaliziranje političke scene u BiH i uloga medija; Mediacentar_online, On line časopis iz oblasti medija i novinarstva, Sarajevo,  http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo-etika/personaliziranje-politicke-scene-u-bih-i-uloga-medija.

2008. Stanovnici ravne ploče; (dez)orijentirajuca funkcija masovnih medija, Obrazovanje odraslih, Časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, broj 2, vol.VIII,  Bosanski kulturni centar Sarajevo.

2008. Medijska produkcija i posredovanja traumom; Puls demokratije; Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, (on line časopis, rubrika Suočavanje s prošlošću, Izdavač: Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine)

2008. Odnosi s javnostima i pošteno izvještavanje u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,VII, Tuzla.

2006. Gutenbergova galaksija – kolaps ili transformacija? Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, godina VI, Tuza.

2004. Tradicionalni i novi mediji i javno mnijenje, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,V, Tuzla.

2003. Etika odnosa s javnostima – istina kao preduslov razvoja dvostruke odgovornosti, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, IV, Tuzla.