Dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović

Zarfa Hrnjić Kuduzović (1981) docentica je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje predaje predmete iz uže naučne oblasti Komunikologija. Diplomirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli (odsjek Žurnalistika) i stekla zvanje diplomiranog žurnaliste. Dobitnica je priznanja Zlatna plaketaUniverziteta u Tuzli za ostvareni uspjeh tokom studija. Na istom fakultetu je magistrirala 2007. godine iz oblasti odnosa s javnostima. Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu stekavši zvanje doktora žurnalističkih nauka. Nakon završenog studija radila je u Crvenom križu Tuzlanskog kantona na poslovima internog i eksternog informisanja, a kao novinarka je sarađivala sa radio Tuzlom. Zaposlenica je Univerziteta u Tuzli od 2004. godine, prvo kao asistentica (2004-2008), potom viša asistentica (2008-2013), a od 2013. kao docentica. Autorica je 3 knjige i 16 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je u nekoliko naučno-istraživačkih, kao i edukativnih projekata. Akademsku godinu 2010./11. provela je kao gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Arkanzasu u SAD-u kao stipendistica fondacije Fulbright. Jedna je od recenzentica u časopisu Medijske studije.

 

Objavljene knjige   

 

2016. Informisanje internetske generacije. Planjax, Tešanj

2014. Komercijalizacija i konvergencija medija: Tržišni izazovi pred medijima u Bosni i Hercegovini. Bosanska riječ. Tuzla

2008. Persuazija i odnosi s javnostima. Hamidović. Tuzla

 

Objavljeni radovi                                  

 

2016. Hipertekstualnost, multimedijalnost i interaktivnost vijesti na bosanskohercegovačkim web portalima Klix.ba i Nezavisne.com, Medijski dijalozi, Podgorica: Istraživački medijski centar, 579-597.   

2016. Transformacija javnih RTV sistema u javne medijske servise: Analiza web portala javnih RTV servisa u BiH, Koautor: A. Šahinpašić; u Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (ur.): Mediji i javni interes. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 127-145.

2016. Tabloidizacija novina: Trendovi, karakteristike i implikacije, U Kurtić, N. i saradnici: Tabloidiziranje stvarnosti: Metamorfoza dnevnih novina. Tešanj: Planjax, 53-66. 

2015. Evaluiranje kredibiliteta online vijesti među generacijom Y, U Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (ur.): Medijska pismenost - preduvjet za odgovorne medije. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 61-77. 

2014. Primjenjivost principa transparetnog komuniciranja u kriznim situacijama, Medijske studije, Zagreb: Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo  vol. 5, 10., str. 87-102.

2013. Poboljšanje medijske kompetentnosti građana u funkciji optimalnog korištenja potencijala online i offline medija, Obrazovanje odraslih, Sarajevo: Bosanski kulturni centar Sarajevo i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, vol. XIII,  1/2013, 67-79.

2012. Sankcionisanje neprofesionalnih medijskih sadržaja – imperativ u zaštiti novinarskog kredibiliteta, U Turčilo, L., Buljubašić, B. (ur.): Vjerodostojnost medija: izazovi globalizacije i specifičnosti regiona. Sarajevo: Fakultet političkih nauka Institut za društvena istraživanja, 249-264.

2010. Izvori vijesti u središnjim informativnim emisijama entitetskih javnih televizija u Bosni i Hercegovini i komercijalne NTV Hayat, Medijske studije, Zagreb: Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo  vol.1, 1-2., str. 105-122

2010. Odnosi s javnostima kao oblik javne komunikacije iz perspektive teorije komunikativnog djelovanja J. Habermasa, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 33, 10, 307-317

2010. Reality televizija: Ogledalo stvarnosti ili iluzija u svijetu spektakla, Obrazovanje odraslih - časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, Sarajevo: Bosanski kulturni centar Sarajevo i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, vol. X, 1/2010,  137-149

2009.: Politička komunikacija i javna sfera, Pregled - časopis za društvena pitanja, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, vol. L, 3, 171-185

2008. Međusobna percepcija novinara i predstavnika za odnose s javnostima  u BiH: Pozitivnija gledišta PR praktičara,  Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 32, 9, 317-359

2007. Grafička opremljenost teksta kao element vjerodostojnosti dnevnih novina, U Malović, S. (ur.): Vjerodostojnost novina. Zagreb: InternationalCenter for Education of Journalists, 193-207  

2007. Kontraverze o televizijskoj konstrukciji nasilja i njene implikacije na mlade recipijente, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 31 , 8 (sv.2), 257-269

2006. Uloga medijske edukacije u odgoju djece i mladih, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 31,7, 531- 538

2005. Prilog raspravi o etičnosti PR komunikacije,  Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol 31, 6, 435-442